Instalace IRC systému - regulace po místnostech

Popis úsporného opatření

Instalace IRC systému - regulace po místnostech

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Instalace IRC systému - regulace po místnostech je vhodná tam, kde dochází k různému časovému využívání jednotlivých místností, tedy zejména škol, různých místností pro semináře, zasedacím místností apod. K úspoře tepla dochází snížením teploty v místnosti a tím menším tepelným ztrátám. Úspory se projeví zejména tam, kde jsou slabé tepelné izolace a kde dochází k samovolnému provětrávání místností. Zároveň musí jít o budovu s relativně malou tepelnou akumulací. Úspory jsou úměrné poklesu teploty v místnosti, neboť při průměrném snížení teploty vytápění o 1 °C v celém topném období dochází k přibližnému snížení spotřeby tepla na vytápění o 6 %.

Obrázek - Systém řízení teploty místností IRC je systém pro řízení nesoučasného vytápění, příp. chlazení, což znamená, že umožňuje regulaci teploty v jednotlivých místnostech objektu podle časového programu.

Systém řízení teploty místností IRC je systém pro řízení nesoučasného vytápění, příp. chlazení, což znamená, že umožňuje regulaci teploty v jednotlivých místnostech objektu podle časového programu.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady 800 - 1500 Kč/radiátor
běžná návratnost instalace 2 – 30 let
Na čem závisí návratnost Na způsobu využívání místností.

Na tepelně izolačních vlastnostech konstrukcí.

Na tepelné akumulaci konstrukce.

Na klimatických podmínkách.

Možnostech vedení rozvodů ovládání.

Spočtěte si sami

Toto úsporné opatření resp. vygenerovaná úspora realizací IRC nelze jednoduše vyčíslit.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetříte energii na vytápění
+

Příležitosti

  • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky

  • Při nevhodném řízení může docházet k dočasnému přetápění místností a tím i ke zvýšení spotřeby tepla na vytápění.
  • Hrozí riziko poškození či krádeže čidel.
-

Mýty

  • Mýtem je, že individuální regulace po místnostech je vhodná do každého provozu. Je vhodná a efektivní pouze tam, kde je požadavek na různé teploty takřka v každé místnosti v objektu

Související úsporné opatření

Termostatické hlavice
Optimalizace nastavení ekvitermní (topné) křivky

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

https://forum.tzb-info.cz/104190-irc-regulace

Specialisté z okolí
Načíst další