Stínění - slunolamy

Popis úsporného opatření

Stínění - slunolamy

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Slunolamy
patří mezi vnější stínící prvky fasády, jejichž cílem je zabránit přehřívání interiéru v letním období (vlivem přímého slunečního záření), při minimálním možném omezení denního osvětlení budovy.Slunolamy jsou výrazný architektonický a stínící prvek fasády (horizontální i vertikální), který je většinou pevný, ale může být i pohyblivý. Nabízeny jsou různé druhy stínících lamel s pevným kotvením na fasádu, nebo konstrukce předsazené před fasádou. Slunolamy mohou být součástí budovy (přesahy střechy, markýzy, zastřešení/stěny pergol, vyložení křídla budovy, atd.).

Obrázek - Stínící horizontální lamely (slunolamy)

Stínící horizontální lamely (slunolamy)

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na slunolamy (bez montáže) 4 000 -10 000 Kč/m2
Vhodné umístění instalace jih, jihozápad
Běžná návratnost instalace 20 – 50 let
Na čem závisí návratnost Na potřebě chlazení objektu v letním období (umístění, orientaci objektu a velikosti plochy prosklení). Na nákladnosti instalovaného opatření a požadované vnitřní teplotě v letním období (20-30°C).

Na ceně nakupované elektřiny (úspora na strojním chlazení) ze sítě Kč/kWh.

Vlastní spotřeba Elektromotor pro mechanicky ovládané slunolamy.
Provozní náklady ostatní U mechanicky ovládaných slunolamů - kontroly elektromotoru.

Spočtěte si sami

Oslunění/zastínění okenní plochy
Výpočtem lze určit procento zastínění okenní plochy a délku stínu od markýzy nebo balkonu či jiné konzoly nad oknem, dále od ostění a nadpraží, a to v jakýkoliv den v roce. Výpočet platí pro orientaci okna kolmo ke směru slunečních paprsků a SEČ (středoevropský čas). Výpočet slouží jako podklad pro posouzení denního osvětlení a oslunění.

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/54-osluneni-zastineni-okenni-plochy

Pro výpočet roční úspory energie na chlazení vlivem snížení solárních zisků nebyl dohledán žádný dostupný výpočetní nástroj.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Úspora energie na strojním chlazení
 • Stíní nejen výplním otvorů, ale celé stěně
 • Optimalizuje inter. světelné podmínky v letním období (stíní přímým paprskům, neomezuje přístup rozptýlenému světlu)
 • Pohyblivé slunolamy – možná úprava pozice
 • Vertikální slunolamy před fasádou – snížení úniku tepla (noc, zima)
 • Téměř bezúdržbové
 • Dlouhá životnost
+

Příležitosti

Toto opatření lze zahrnout do uznatelných nákladů některých dotačních programů viz popis níže.

-

Slabé stránky

 • Určit vhodné umístění – součást PD
 • Při nevhodném umístění minimální účinnost
 • Dlouhodobá investice
 • Pohyblivé slunolamy – kontrola elektromotoru
 • Před konstrukčním řešením zvážit i stínění zelení (stromy, pnoucí rostliny)
 • Nevhodné umístění - včatné řešení instalace již v počátku projekčního návrhu
 • Špatné provedení – degradace spoje, únik tepla tepelnými mosty
-

Mýty

 • Mýtem je, že slunolamy 100% eliminují letní solární zisky a ušetří tak 100% energie na chlazení (klimatizaci)

Související úsporné opatření

Instalace stínění - vnější žaluzie
Stínění transparentních výplní - solární fólie

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Stínění: Proč stínit a jak stínit okna

Slunolamy - ozdoba domu a zastínění v jednom

Specialisté z okolí
Načíst další