Systémy řízení umělého osvětlení v závislosti na denním osvětlení

Popis úsporného opatření

Systémy řízení umělého osvětlení v závislosti na denním osvětlení

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Systémy řízení umělého osvětlení v závislosti na denním osvětlení regulují světelný výkon osvětlovací soustavy tak, aby byl dostatečný s ohledem na osvětlení exteriéru. 

To je důležité zejména tam, kde je potřeba rovnoměrné a stálé osvětlení, které při zatažené obloze je nedostatečné, a zároveň není možné personálně zajistit manuální ovládání osvětlení dle potřeby. Typicky se jedná o výrobní a obchodní haly, trvale obsazené sklady apod. 

Význam spočívá v tom, že se výkon osvětlovací soustavy tlumí podle momentálních venkovních podmínek, resp. podle intenzity přirozeného osvětlení v interiéru.

Obrázek - Na obrázku je patrný obvyklý stav, kdy jsou rozsvícena světla a přitom v daném okamžiku světlíkem proudí do místnosti dostatek světla.

Na obrázku je patrný obvyklý stav, kdy jsou rozsvícena světla a přitom v daném okamžiku světlíkem proudí do místnosti dostatek světla.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Cena samotného soumrakového čidla je cca 300 až 2000 Kč (venkovní provedení čidla s IP65)
Úspora komodity Elektřiny na osvětlení potažmo elektřiny na chlazení prostoru pokud je prostor klimatizován. Díky regulace osvětlení dojde k poklesu příkonu = tepelného zisku od osvětlení
Návratnost < 1 rok

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na elektrické energii

•  Zajistíte pracovníkům rovnoměrné osvětlení

+

Příležitosti

•  Možnost získat státní příspěvek

-

Slabé stránky (mýty)

•  Lze využít pouze tam, kde má osvětlovací soustava vhodné zapojení světel do jednotlivých sérií, jinde je potřeba provést nové rozvody či přepojení zapojení osvětlovacích těles na zdroj 

•  Stmívatelné zdroje světla je možné nahradit mnohem jednodušší, spolehlivější a nákladově efektivnější alternativní technologií, a to pouhým zapnutím/vypnutím části svítidel, tak že zůstane zapnuté dostatečné množství světel, namísto ztlumení všech světelných zdrojů pro dosažení určité úrovně osvětlení. Zapnutí/Vypnutí lze ovládat pomocí 3-fázové instalace se kterou si snadno poradí všichni elektrikáři. To Vám umožní nastavit světelnou scénu na úrovni 0%, 33%, 67% nebo 100% osvětlenosti. 

-

Hrozby

•  nelze použít pro každé svítidlo. Jen některá jsou stmívatelná. Pokud samotné svítidlo není stmívatelné, hrozí poškození světla (žárovky) případně soumrakový spínač pouze světlo zapne/vypne při dosažení určitě meze venkovního osvětlení.

Související úsporné opatření

Úsporné LED osvětlení
Světlovody

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další