Tepelná izolace chladivového potrubí

Popis úsporného opatření

Tepelná izolace chladivového potrubí

Poslední aktualizace: 5/15/2024

V rozvodech chladné vody po objektu cirkuluje voda o teplotním spádu nejčastěji  6/12°C. Pokud by nebylo potrubí chladné vody izolováno, hrozí kondenzace vodních par na povrchu potrubí. Pro izolaci potrubí chladné vody se nejčastěji používá kaučuková izolace (elastomer). Kaučukové izolace jsou flexibilní izolace s uzavřenou buněčnou strukturou, s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a nízkou tepelnou vodivostí, vyrobené na bázi kaučuku.

 Používají se jako tepelná izolace a izolace proti tvorbě kondenzace při izolací potrubí, rozvodů vzduchotechniky a nádrží pro chladící, klimatizační a technologická zařízení.

Obrázek - Kaučuková tepelná izolace pro chladivové potrubí se spádem 6/12°C.

Kaučuková tepelná izolace pro chladivové potrubí se spádem 6/12°C.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Měrná cena tepelné izolace cca 15-18 000 Kč/ m3
Příklad ceny kaučukové izolace
Tlouštka stěny

DN potrubí

9 mm 19 mm 32 mm
DN 8 17 Kč/m 50 Kč/m
DN 10 18 Kč/m 60 Kč/m
DN 15 21 Kč/m 77 Kč/m 170 Kč/m
DN 20 23 Kč/m 90 Kč/m 200 Kč/m
DN 25 29 Kč/m 100 Kč/m 220 Kč/m
DN 32 33 Kč/m 120 Kč/m 250 Kč/m
DN 40 40 Kč/m 150 Kč/m 300 Kč/m
DN 50 60 Kč/m 200 Kč/m 400 Kč/m
DN 65 80 Kč/m 280 Kč/m 500 Kč/m
DN 80 120 Kč/m 350 Kč/m 600 Kč/m
DN 125 220 Kč/m 500 Kč/m 1000 Kč/m
DN 150 590 Kč/m 1200 Kč/m
tepelná vodivost ≤ 0,034 W/(m.K)
faktor difuzního odporu  ≥ 10.000
Životnost 100 let
Úspora Pokud se odhlédne od možné kondenzace na stěně potrubí, tak při neizolovaném potrubí je například pro DN 30 ztráta potrubí cca 20 W/m délky potrubí, kde vede 6°C (okolní prostředí 27°C). Pro DN 100 pak 70 W/m. Při rozsáhlých rozvodech v objektu by to byly významné energetické ztráty.

Z pohledu nutnosti izolace chladivového potrubí díky kondenzaci se pak o návratnosti a úspoře nelze bavit.

Spočtěte si sami

Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Úspora energie na chlazení
  • Zamezení kondenzace na povrchu potrubí
  • Zvýšení mechanické odolnosti potrubí
+

Příležitosti

  • Při rekonstrukci rozvodů chladu je možné u podnikatelského sektoru získat dotační příspěvek z OPPIK
-

Slabé stránky

  • V případě špatného provedení (nedostatečné zalepení mezer mezi jednotlivými části izolace) hrozí kondenzace pod povrchem izolace a „odkapávání“ kondenzátu
  • Při příliš slabé izolaci, kdy se teplota na povrchu izolace blíží teplotě rosného bodu, hrozí kondenzace i na povrchu izolace
-

Mýty

  • Mýtem je, že potrubí z chladnou vodou není nutné izolovat a díky tomu potrubí chladí prostor i tímto potrubím stejně jako u vytápění potrubí zároveň prostor kudy potrubí prochází ohřívá.

Související úsporné opatření

Čerpadla chlazení s proměnnými otáčkami
Klimatizační jednotky SPLIT

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další