Tepelné čerpadlo typu vzduch - vzduch

Popis úsporného opatření

Tepelné čerpadlo typu vzduch - vzduch

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch pracují na stejném principu jako tepelná čerpadla vzduch/voda, jen s tím rozdílem, že tepelný výkon předávají přímo vnitřnímu vzduchu objektu.

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch mohou mít jen jednu vnitřní jednotku (split), nebo více vnitřních jednotek(multisplit). Tepelná čerpadla vzduch/voda s jednou vnitřní jednotkou se používají pro vytápění malých bytů, temperaci domů nebo chat a chalup. Vnitřní jednotka vytápí především místnost, kde je umístěna a do dalších pokojů za zavřenými dveřmi se teplo dostává obtížněji. Při použití více vnitřních jednotek, je ale možné tímto způsobem zajistit vytápění nebo i klimatizaci celého domu.

Mezi tento typ tepelných čerpadel bývají řazeny i systémy na rekuperaci tepla a tepelná čerpadla určená pro vzduchotechnické jednotky, například pro bazény, kde plní i funkci odvlhčování.   

Obrázek - Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch ve spitovém provedení (jedna jednotka venkovní, jedna vnitřní)

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch ve spitovém provedení (jedna jednotka venkovní, jedna vnitřní)

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady

SPLIT JEDNOTKY

Dle výkonu a kvality. Nejlevnější varianty „split“ provedení ve výkonu 5-6 kW stojí 20 000 Kč nicméně kvalitní TČ stojí 60-100 tis. Kč.

Montáž je většinou velmi jednoduchá. Cena montáže je cca 10 000 Kč.

Měrná cena SPLIT jednotky vychází včetně montáže mezi 6 000 – 9 000 Kč/kW

Orientační měrné náklady

MULTISPLIT JEDNOTKY

Multisplit jednotky a více vnitřní jednotek cca 12 kW s 6ti vnitřními jednotkami stojí  160 – 200 tis. Kč.

Cena montáže se pohybuje kolem 10 000 Kč + 1000 Kč za každou vnitřní jednotku.

Měrná cena vnitřní jednotky je kolem 1600-2500 Kč/kW. Venkovní jednotka pak mezi 7 000 – 10 000 Kč/kW

Životnost 10-15 let
Orientační cena energie ze zdroje 0,9-1,2 Kč/kWh podle COP TČ
Návratnost Záleží na původním zdroji vytápění. V případě přechodu z biomasy (např. štípané dřevo) na tepelné čerpadlo je TČ nenávratné díky vyšší ceně energie. V případě přechodu z elektrokotle je návratnost pod 10 let.

Spočtěte si sami

Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění" na portálu tzbinfo:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky, výhody

•  Alternativní zdroje energie, který lokálně neprodukuje žádné škodliviny

•  Zdroj energie, o který se nemusíte starat. Spíná dle venkovní teploty a aktuální potřeby na vytápění či přípravu teplé vody

•  V případě přechodu z vytápění přímotopy na tepelné čerpadlo jsou provozní náklady třetinové. Z přechodu z plynu pak poloviční, ale aditivní úspora je na úspoře zásuvkové běžné elektřiny díky výhodnějšímu tarifu.

•  Nejnižší investiční náklady v porovnání s ostatními typy tepelných čerpadel.

•  Po objektu nemusí být otopná soustava (radiátory, podlahové vytápění aj.)

•  Tepelná čerpadla vzduch/vzduch mohou sloužit i pro využití odpadního tepla v průmyslu. Například využít teplý vzduch od kompresorů a přes TČ dále distribuovat do ostatních prostor objektu.

•  V letních měsících lze využít pro chlazení objektu v případě, že je TČ reverzibilní. Chladící faktor se pak uvádí jako EER.

•  Lze využít doplňkové funkce jako odvlhčování nebo čistění a ionizaci vzduchu. 

+

Příležitosti

•  Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)

•  U RD lze získat na celý objekt výhodnou sazbu D57d (20h nízký tarif). Nicméně se musí jednat o hlavní zdroj vytápění a ne jen malou split jednotku pro jednu místonsti.

-

Slabé stránky, hrozby

•  Je potřeba zkontrolovat jistič, zda „utáhne“ také tepelné čerpadlo a případný bivalentní zdroj energie

•  Slabou stránkou je malý topný faktor klesající s venkovní teplotou.

•  Levnější split jednotky nevytopí celý objekt, ale jen jednu místnost. Vzduch je nutné následně distribuovat po objektu jiným způsobem.

•  Při velmi nízkých venkovních teplotách klesá výkon TČ či zcela „zamrzne“. Pro extremní mrazy je tedy nutné mít v objektu další zdroj vytápění (krb, přímotopy).

•  Systém není vhodný pro objekty s velkým počtem malých místností.

•  Tepelným čerpadlem vzduch/vzduch nelze ohřívat teplou vodu.

•  Hlučnost vnitřní jednotky při provozu na plný výkon.

-

Mýty

•  TČ není obnovitelný zdroje energie. Kompresor je poháněn elektřinou ze sítě. Čistý obnovitelný zdroj energie je například biomasa že energie ze slunce (fotovoltaika).

•  Není třeba se obávat, že TČ dům nevytopí. Je potřeba jen správně výkon navrhnout  a do každé místnosti umístit vnitřní jednotku (tzv MULTI-SPLIT provedení. Obvykle se výkon navrhuje na 100% z tepelné ztráty domu a navrhnout vhodné otopné plochy pro nižší teplotní spád.

•  Mýtem je, že TČ vzduch-vzduch i větrá. Nikoli. Vnitřní a venkovní jednotka je propojena chladivem.

Související úsporné opatření

Tepelné čerpadlo typu voda - voda
Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda
Tepelné čerpadlo typu země - voda

Snížení vnitřní teploty, temperace

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Abeceda tepelných čerpadel

Externí články, publikace

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch a vzduch-voda: jak fungují a kam se hodí?

Specialisté z okolí
Načíst další