Termostatické hlavice

Popis úsporného opatření

Termostatické hlavice

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Termostatická hlavice udržuje přivíráním radiátorového ventilu nastavenou teplotu v místnosti s „přesností“ ± cca 1°C. Přivíráním ventilu, se zmenšuje průtok radiátorem a snižuje množství tepla, předaného do místnosti a naopak. Tímto způsobem jsou v bytech zohledněny tzv. „vnitřní a vnější tepelné zisky“. Typickým vnitřním ziskem je např. ztrátové teplo domácích spotřebičů (svícení, vaření, chlazení, počítače atd., a také lidé, pohybující se v místnosti vyzařují 50 až 300 W na osobu!!). Vnějším ziskem je např. sluneční energie, předaná zahříváním oken nebo zdí a to i u zateplených objektů. Jednoduše řečeno: „je-li dostatek tepla z vaření, svícení a slunce, pak není třeba tolik topit, hlavice automaticky přivře ventil, sníží průtok topné vody radiátorem a tím šetří náklady za teplo.

Hlavice fungují naprosto automaticky bez obsluhy – to je jejich úkolem. Obecně při tom rozhodně nelze doporučit manuální zásahy do nastavení hlavice z jedné krajní polohy (zcela zavřeno) do druhé krajní polohy (nejvyšší teplota, zpravidla požadavek kolem 25-26°C podle typu hlavice). Naopak lze doporučit manuální zásahy jen v omezené míře, typicky od nastavení 2,5 do 3,5, což odpovídá požadované teplotě cca od 18°C do 23°C. Jakékoliv jednorázové uzavření nebo otevření Vám nepřinese žádnou úsporu navíc – za určitých okolností se projeví spíše zhoršením tepelného komfortu, „rozhoupáním“ systému regulace a ve výsledku spíše vyšší spotřebou, než když provedete jen drobný citlivý zásah do nastavení hlavice manuálně.

Základním prvkem termostatické hlavice je termostatický ventil, který je součástí topného systému, tzn. je namontovaný na potrubí. Pokud jsou vaše radiátory opatřeny pouze uzavíracím ventilem, který umí radiátor jen otevřít a zavřít (šipka s popisem zavřít / otevřítnebo Z / O), je třeba před jejich výměnou oslovit odborníky, kteří ventily po vypuštění topné vody vymění a provedou regulaci topného systému celého domu na základě hydraulických výpočtů.

Termostatický ventil poznáte tak, že (po sejmutí hlavice) vidíte váleček, který se podle okolní teploty vysouvá / zasouvá do těla ventilu. 

Obrázek - Manuální termostatická hlavice

Manuální termostatická hlavice

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Termostatický ventil 200-300 Kč/ks

Termostatická hlavice manuální 100-500 Kč/ks

Termostatické hlavice digitální s možností nastavit časové profily = 800 – 1500 Kč/ks

úspora Energie na vytápění
Běžná úspora topných nákladů 5-25%
Na čem závisí návratnost Na uživatelském chování = nastavení hlavice na určitou teplotu interieru

Spočtěte si sami

Pro vyčíslení návratnosti úspor do instalace termostatické hlavice nebyl dohledán žádný dostupný výpočetní nástroj.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Úspora energie na vytápění

•  Stálá teplota v interiéru s ohledem na tepelné zisky

•  Jednoduchá instalace a výměna

•  V případě digitálních hlavic možnost nastavení časových profil

+

Příležitosti

•  Možnost získat státní příspěvek pro podnikatelský a veřejný sektor. Hlavice jsou uznatelným nákladem v rámci modernizace otopné soustavy.

-

Slabé stránky

•  Při špatném nastavení ventilu nebo hlavice může i energie na vytápění narůstat

•  Při špatném nastavení teplotní diskomfort

•  Při špatné instalaci (umístění) např. zakryté otopné těleso včetně hlavice, hlavice v průvanu, přímo osluněno slunečními paprsky aj. dojde ke špatné regulaci teploty v místnosti

-

Hrozby

•  Mýtem je, že úspora topných nákladů je přes 50%. Návratnost velmi záleží na uživatelském chování

•  Mýtem také je, že vypnutou hlavicí ušetřím v bytě 100% topných nákladů. Společenství vlastníků mají většinou rozpočet topných nákladů částečně podle indikátorů topných nákladů a částečně je zahrnuta společná spotřeba v bytovém domě do faktury vlastníka bytu  

Související úsporné opatření

Změna nastavení časových a teplotních útlumů vytápění/chlazení
Instalace IRC systému - regulace po místnostech

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další