Větrná elektrárna

Popis úsporného opatření

Větrná elektrárna

Poslední aktualizace: 5/15/2024
**Větrná energie** je obnovitelná energie používaná k vytváření elektrické energie pomocí větrných elektráren s využitím proudění větru jako zdroje energie.
Nejobvyklejším využitím jsou dnes větrné elektrárny, které využívají síly větru k roztočení vrtule. K ní je pak připojen elektrický generátor. Teoreticky získatelný výkon je přímo úměrný třetí mocnině rychlosti proudící vzdušné masy. Protože rychlost větru značně kolísá, nedosahují větrné elektrárny po většinu doby nominálních hodnot generovaného výkonu.
V historii se místo převodu na elektřinu přímo konala nějaká mechanická práce. Větrný mlýn například mlel obilí, větrnými stroji se čerpala voda, lisoval olej, stloukala plsť nebo poháněly katry. Vítr se také používá k pohonu dopravních prostředků, nejvíc u lodí (plachetnice).

Obrázek - Větrná elektrárna

Větrná elektrárna

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační ceny Malé domácí VTE (lopatkové konstrukce)

výkon 300-500 W = cca 16-20 tis. Kč (bez baterie)

výkon 1000 W = cca 30-35 tis. Kč (bez baterie)

výkon 2000 W = cca 40-50 tis. Kč (bez baterie)

výkon 3000 W = 90-100 tis. Kč (bez baterie)

Malé domácí VTE (axiální konstrukce)

výkon 300 W = cca 50-60 tis. Kč (bez baterie)

výkon 1500 W = cca 300-350 tis. Kč (bez baterie)

výkon 3000 W = 400-450 tis. Kč (bez baterie)

Při větších výkonech (více turbín) kolem 1 MW výkonu jsou náklady v řádu 35 – 40 mil. Kč

Zavilost výkonu na rychlosti větru Výše uvedené výkony jsou tzv. nominální, které vykazují uvedený výkon při maximálním větru kolem 15 m/s. Průměrná rychlost větru v ČR je cca 4 m/s.

Např. 500 W domácí větrná elektrárna má při rychlosti větru 4 m/s výkon pouze 40W, při 11 m/s pak 300 W.

Celosvětový celkový instalovaný výkon větrných elektráren 238 GW (roční statistika GWEC 2011)
Podíl větrné energie v ČR Cca 7,6% celkem obnovitelné zdroje energie, z toho pouze 0,5 % je zastoupení větrné energie. Z obnovitelných zdrojů má největší podíl  biomasa a fotovoltaická (sluneční) energie.
Výkupní ceny a zelené bonusy pro VTE Pro rok 2017

Výkup 1,9 Kč/vyrobenou kWh

Zelený bonus 1,43 Kč/vyrobenou kWh

Aktuální ceny viz http://www.csve.cz/cz/clanky/prehled-platnych-vykupnich-cen-a-zelenych-bonusu-platnych-pro-vetrne-elektrarny-pro-rok-2017/607

Minimální síla větru pro roztočení lopatek Od 2-3 m/s  (průměrná rychlost větru v ČR je cca 4 m/s)

Větší větrné parky je vhodné instalovat do oblastí, kde je rychlost větru vyšší jak 6m/s

Výstupní napětí 12 V nebo 24 V – pro převod na 220 V je potřeba střídač/invertor
Návratnost Při vhodném umístění větrné elektrárny je návratnost domácí elektrárny i po 5 let (při sazbě elektrické energie D02d)
Průměrná roční využitelnost větrné elektrárny pro průměrnou rychlost větru v ČR Cca 25 – 30 %

Spočtěte si sami

Pro jednoduchý výpočet malé větrné elektrárny lze použít tento postup

http://www.ve.mzf.cz/index.php?nc_postup_vypoctu

Větrná mapa ČR

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Obnovitelný zdroj energie
  • V návětrných oblastech vysoká míra využitelnosti a návratnost i pod 5 let.
+

Příležitosti

  • Možnost výkupu či získání zeleného bonusu
-

Slabé stránky, hrozby

  • Při špatném umístění elektrárny do závětří klesá rapidně výkon a z nominálního výkonu 1 kW může být o jen 0,01 kW.
  • V oblastech, kde je vysoká míra migrace ptactva, ohrožují elektrárny hejna ptáků. Úmrtnost díky VTE ej však nižší než způsobená jinými činnostmi lidí
  • VTE starších konstrukcí jsou hlučné
  • VTE při slunečném počasí způsobuje „stínový“ diskomfort pro okolní obyvatele (pocit blikání)
-

Mýty

  • Někdy se také tvrdí, že konstrukce a stavba větrné elektrárny spotřebuje tolik energie, kolik nedokáže vyrobit ani za několik let. Není to pravda. Měření ukázala, že energetická návratnost elektrárny (tedy doba, za kterou větrná turbína vyrobí tolik energie, kolik bylo potřeba na její výrobu) se podle typu stroje a větrného potenciálu místa pohybuje od tří do šesti měsíců.
  • Mýtem je, že turbíny vydávají nepříjemný rámus a zabíjí ptáky. Pravdou je, že při silnějším větru je slyšet šelest lopatek nicméně při klasickém povětří kolem 4 m/s takřka neslyšitelné.

Související úsporné opatření

Vodní elektrárna
Bioplynová stanice

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie
Jak spolu fungují elektrárny a ptáci?
Větrná energie a její využití v České republice

Externí články, publikace

Mapa obnovitelných zdrojů energie

http://www.fieldlines.com - diskuzní fórum o stavbě VEhttp://www.ae.uiuc.edu/m-selig/ads/coord_database.html - databáze aerodynamických profilůhttp://www.profili2.com/eng/lista_profili.asp - poláry aerodynamických profilů

Energetický mix ČR

Specialisté z okolí
Načíst další