Výměna kompresorů za účinnější

Popis úsporného opatření

Výměna kompresorů za účinnější

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Výměna kompresorů za účinnější je velmi často efektivním způsobem úspory energie. Pro vyhodnocení efektivity je nutné změřit výkon kompresoru na základě spotřeby elektřiny pro výrobu stlačeného vzduchu, četnost spínání a zároveň je potřeba změřit i spotřebu stlačeného vzduchu u spotřebičů.

V praxi se často ukazuje, že je možné instalovat kompresor o nižším příkonu při stejném či vyšším výkonu stlačeného vzduchu. Návratnost se pohybuje v závislosti na stávajícím stavu kompresoru a spotřebě stlačeného vzduchu od několika málo měsíců výš.

Obrázek - Kompresory stlačeného vzduchu

Kompresory stlačeného vzduchu

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační náklady dle velikosti kompresoru 500 000 Kč až několik milionů korun
běžná návratnost instalace 0,2 – 5 let
Na čem závisí návratnost Na spotřebě vzduchu a na stávajícím stavu kompresoru a jeho velikosti a využití

Spočtěte si sami

Na toto úsporné opatření nebyla doposud dohledána či vytvořena žádná dostupná kalkulačka. 

Pokud o nějakém zjednodušeném (nejlépe online) kalkulačním nástroji víte, kontaktujte prosím administrátory.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na dodané elektrické energii

+

Příležitosti

•  Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)

-

Slabé stránky (mýty)

-

Hrozby

Související úsporné opatření

Výměníky na vysokopotenciální teplo z lakoven
Rekuperace tepla ve výrobě
ORC technologie

Rekuperace odpadního tepla z kompresorů

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další