Vzduchové solární kolektory

Popis úsporného opatření

Vzduchové solární kolektory

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Vzduchové solární kolektory se příliš nepoužívají. Jejich nevýhodou je, že vzduch má vzhledem k objemu velmi malou tepelnou kapacitu, a tak pro přenesení energie je potřeba velkého množství vzduchu. To bývá neadekvátní tepelnému zisku, zejména když se zváží spotřeba elektřiny na pohon vzduchu. Dříve se vzduchové kolektory vyráběly svépomocí, obvykle šlo o černě natřený plech, který ohříval vzduch pod ním. Ten vlivem komínového efektu stoupal vzhůru, kde byl následně dopravován, ať již přirozeně či nuceně do interiéru.

Zpravidla však docházelo k nadměrnému větrání v době slunečního svitu,  což bylo neekonomické, přitom tepelný přínos byl velmi malý.

Obrázek - Vzduchové solární kolektory pro větrání administrativního objektu.

Vzduchové solární kolektory pro větrání administrativního objektu.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady nelze stanovit, neboť se zpravidla jedná o svépomocné výrobky realizované z druhotných materiálů
 Pokles dodávky tepla na vytápěnípokles potřeby tepla o 7 až 21 %  

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na teple pro vytápění, případně pro jiné využití

+

Příležitosti

•   

-

Slabé stránky (mýty)

•  Velmi malá účinnost

  • Energetický přínos vzduchových kolektorů je omezován dosažením nastavené vnitřní teploty vzduchu v budově (22 °C).
-

Hrozby

•  Při chybném provedení může dojít k větší spotřebě energie na ventilátory, než jaký bude přínos získaným teplem

Související úsporné opatření

Solární termické kolektory na přípravu TV
Solární termické kolektory na přípravu TV a vytápění

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Analýza využití solárních vzduchových kolektorů pro vytápění rodinného domu

Externí články, publikace

Teplovzdušný solární systém s nejvyšší účinností na světě

Specialisté z okolí
Načíst další