Zavedení časového řízení nebo řízení dle přítomnosti osob VZT

Popis úsporného opatření

Zavedení časového řízení nebo řízení dle přítomnosti osob VZT

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Zavedení časového řízení nebo řízení dle přítomnosti osob je vhodné tam, kde je předem definovaná časová přítomnost osob spolu s předem definovanou potřebou větrání. Zpravidla se tedy jedná o výrobní provozy, může ale jít i o školská zařízení. Výhodou je, že není třeba instalovat čidla sledující kvalitu vzduchu, která by spouštěla vzduchotechnické zařízení. Navíc tam, kde jsou instalována čidla, je potřeba mít vzduchotechniku neustále v mírném provozu tak, aby vzduch proudil a k čidlům se dostal vždy aktuální vzduch z celého větraného prostoru.

Obrázek - Čidlo CO2 s podsvíceným displejem a alarmem při překročení nastavené hodnoty v ppm.

Čidlo CO2 s podsvíceným displejem a alarmem při překročení nastavené hodnoty v ppm.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady 5 000 – 15 000 Kč/zařízení
běžná návratnost instalace 1 – 15 let
Na čem závisí návratnost Na stávajícím provozu vzduchotechniky

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na dodané elektrické energii

•  Snížíte provoz ventilátorů a tím jejich opotřebení

•  Ušetříte za čidla sledující kvalitu vzduchu

+

Příležitosti

•  Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)

-

Slabé stránky

•  Lze použít pouze tam, kde je předem definovaná doba přítomnosti osob

•   Je nutné provést taková organizační opatření, aby nedocházelo při změnách provozu buď k nevětrání místností v době přítomnosti osob (např. mimořádné směny, nečekané práce…), nebo naopak nadměrnému větrání v době, kdy nikdo není přítomen (např. svátky, dovolené, odstávky..)

-

Mýty

•  Řízené větrání podle čidla CO2 šetří energii. Toto není bohužel pravdou. Při intenzivním větrání dle CO2 na hranici kolem 1200-1500 ppm narůstá spotřeba energie na vytápění. 

Související úsporné opatření

Centrální větrací jednotka s rekuperací
Čidla CO2, větrání dle koncentrace
Decentrální jednotka s rekuperací tepla

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další