Kotel na slámu

Popis úsporného opatření

Kotel na slámu

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023
Kotle s **upravenými hořáky** mohou v dnešní době spalovat krom dřeva také slámu, obilí, aj.
**Sláma** se dnes stává významnou energetickou komoditou jako biopalivo zpracovaná jako brikety nebo pelety. 
V domácnostech se jedná o "klasické" kotle na dřevo, kam lze přimýchávat rozdrcenou (nalámanou) slámu.
Na trhu se objevují i kotle pro domácí použití specielně upravené na balíky 40x40x80 a výkonu kolem 20-25 kW.
Při **větších aplikacích** a výkonů nad 100 kW se do velkých průmyslových kotlů mohou vkládat celé balíky (kulaté/hranaté) slámy ( řepkové slámy, pšeničná sláma, konopí ).
Vlhkosti slámy by měla být max.16 %, nízko až středně slisované. Piliny a hobliny se nedoporučují spalovat (vhodné v automatických kotlích). 
Kotle se dodávají v teplovodním provedení a pracují při nejvyšším pracovním přetlaku 2,0 bar (kotle do 200 kW), 6 bar pro výkony kolem 5 MW a nejvyšší pracovní teplotě 95°C.

Obrázek - Kotel na balíky slámy 190 kW.

Kotel na balíky slámy 190 kW.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady  bude doplněno
Orientační spotřeba paliva (slámy) 0,3 Kg slámy za hodinu na každou instalovanou kW výkonu zdroje. Tedy pro 400 kW kotel je spotřeba 115 kg slámy/hodinu.
Životnost 15-20 let
Orientační cena energie ze zdroje 0,8-1 Kč/kWh dle ceny balíků slámy.

Balík slámy průměru cca 150cm se většinou pohybuje kolem 500-900 Kč. Hranaté balíky cca 200 kg (rozměr 80x80x210cm)  stojí 300-500 Kč.

Malé balíky 40x50x60 cm pak stojí do 100 kč.

Návratnost Jedná se o jeden z nejlevnějších způsobů vytápění srovnatelný se spalováním štěpky či rostlinných pelet. Nicméně je při nákupu slámy (obilí) způsob vytápění dražší než vytápění dřevem nebo uhlím.

Spočtěte si sami

Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění" na portálu tzbinfo:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Obnovitelný zdroj energie s velmi nízkými lokálními emisemi
 • V zemědělských oblastech vítaný způsob vytápění
 • Vysoká účinnost spalování 80-90%
 • Rychlý náběh teploty a rychlé zchlazení kotle
 • Teplota topné vody až 110°C
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvky z EU či SFŽP
-

Slabé stránky, hrozby

 • Vlhkost slámy nesmí být větší jak 17%.
 • Regulační výkon je jen v rozmezí 30-100 %
 • Skladování balíků slámy je náročné nejen na prostor, ale také na vlhkost.
-

Mýty

 • Sláma nehoří. Opak je pravdou
 • Čím výkonnější kotel, tím lépe. Správné nadimenzovaní kotle je důležité z hlediska jeho optimální účinnosti. Předimenzovaný kotel, tedy kotel s vyšším výkonem než je potřeba, nebude dosahovat předepsaných účinností a bude fungovat neefektivně.

Související úsporné opatření

Kotel na štěpku
Kotel na kusové dřevo
Kotel na peletky

Bioplynová stanice

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Realizace centrálního tepelného zdroje ve Velkém Karlově

Český výrobce kotlů i na malé balíky slámy

Externí články, publikace

Video rozdrcené slámy, obilí s příměsí uhlí a papíru určeno pro klasický "domácí" kotel o výkonu 27kW.

Specialisté z okolí
Načíst další