Částečné vyzdění výplní otvorů

Popis úsporného opatření

Částečné vyzdění výplní otvorů

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Částečné vyzdění výplní otvorů spočívá v nahrazení některých otvorových výplní zdivem, nebo při výměně otvorových výplní k jejich zmenšení a částečnému vyzdění zdivem. Otvorové transparentní výplně jsou relativně drahé a mají několikrát vyšší součinitel prostupu tepla, takže jimi uniká více energie než zdivem.

Zdivem také proniká do interiéru výrazně méně solárního tepelného záření. Částečným vyzděním oken se tedy sníží tepelné ztráty, je však potřeba si uvědomit, že se sníží i tepelné zisky a osvětlenost prostor. Pokud se vyzdívají okna ve vysokých místnostech, tak je potřeba si uvědomit, že světlo proniká do místnosti především horní částí okna, tedy že je kvůli osvětlení místností vhodnější zazdít spodní část okna, než horní. 

Obrázek - Zazdění okenních otvorů plynosilikátem.

Zazdění okenních otvorů plynosilikátem.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační náklady na zdivo s jednostrannou omítkou do tl. 450 mm. 2 500 Kč/m2
běžná návratnost instalace 1 – 10 let
Na čem závisí návratnost Na ceně energie na vytápění, na souvisejících pracech, na klimatických podmínkách, na stávajícím oknu či sklobetonu.

Spočtěte si sami

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

Pro ověření, zda navržené opatření vyhoví podmínkám dotace Nová zelená úsporám můžete využít oficiální kalkulačky 

http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetříte na teple na vytápění
  • Sníží se riziko plísní a kondenzace na zasklení
  • Sníží se teplota v letních horkách
+

Příležitosti

  • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky

  • Změní se vzhled stavby
  • Sníží se přirozené osvětlení místnosti
  • Je nutné současně vyměnit okno, pokud není vyzdění otvoru úplné
  • Sníží se infiltrace a přirozené větrání oknem.
  • Nutno se zeptat na stavebním úřadu, zda je nutné stavební povolení (každý stavební úřad rozhoduje jinak). V případě že ano, je nutné mít projekt.
-

Mýty

  • Mýtem je, že zazděním okenních otvorů snížíme tepelnou ztrátu místnosti o více jak 50%. To může být pravda jen v ojedinělých případech, kdy se zazdí velké zasklení a ostatní konstrukce nejsou ochlazovány okolním prostředí

Související úsporné opatření

Výměna zasklení u oken a dveří
Zateplování obvodového pláště

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další