Zateplování obvodového pláště

Popis úsporného opatření

Zateplování obvodového pláště

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Zateplování obvodového pláště slouží pro zlepšení mikroklimatu v interiéru, snížení namáhání obvodových stěn jak vnitřní kondenzací vodní páry, tak i nadměrnému namáhání teplotními výkyvy. Podstatným efektem zateplení jsou úspory tepla na vytápění a přehřívání místností v letním období.

Zateplování se téměř vždy provádí z vnější strany, neboť vlivem difuze voní páry by zateplením z interiéru mohlo dojít k mnoha tepelně vlhkostním problémům.

Zateplení se zpravidla dělá tak, že se na stěnu nalepí a hmoždinkami přikotví tepelný izolant a přes něj se natáhne tenkovrstvá vyztužená omítka. Méně časté je v ČR zateplování s odvětrávanou fasádou, kdy se mezi tepelnou izolací připevněnou na stěnu a vnější fasádou sloužící pro ochranu před větrem a deštěm vytvoří průchozí vzduchová dutina slouží pro odvětrávání vlhkosti.

Dle ČSN 73 0540-2 by měl být součinitel prostupu tepla minimálně U ≤ 0,3 W/(m2.K), doporučuje se však až 0,12 W/(m2.K).

Více viz http://stavba.tzb-info.cz/zateplovaci-systemy/303-zateplovaci-systemy-etics

Obrázek - Zateplení obvodového pláště minirální tepelnou izolace

Zateplení obvodového pláště minirální tepelnou izolace

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na kontaktní zateplení vč. souvisejících prací při zateplování pěnovým polystyrénem 1200 – 1500 Kč/m2
Orientační měrné náklady na kontaktní zateplení vč. souvisejících prací při zateplování minerální vlnou 1500 – 2100 Kč/m2

např.: 

MV 160 mm = 1750 Kč/m2

MV 180 mm = 1890 Kč/m2

MV 200 mm = 2025 Kč/m2

Orientační měrné náklady na kontaktní zateplení vč. souvisejících prací při zateplování plynosilikátem se zdobenou fasádou 3000 – 5000 Kč/m2
Orientační měrné náklady na zateplení s odvětrávanou fasádou 1000 – 5000 Kč/m2
Úspora komodity lokální energie na vytápění
běžná návratnost instalace 10 – 15 let
Na čem závisí návratnost Na ceně tepla, množství a druhu souvisejících prací.
Provozní náklady ostatní Nutno počítat s údržbou, např. omytí, nový nátěr.
Dotace Lze získat dotace, výše i podmínky se liší dle typu budovy.
orientační roční úspora na 1 m2 100 – 120 kWh/m2

Spočtěte si sami

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

Pro ověření, zda navržené zateplení vyhoví podmínkám dotace Nová zelená úsporám můžete využít oficiální kalkulačky 

http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/

Pro výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

lze využít tuto kalkulačku na tzbinfo

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Ušetříte na teple na vytápění
 • Sníží se riziko plísní
 • U staveb s dřevěnými trámovými stropy se sníží riziko hniloby zhlaví stropních trámů
 • Sníží se teplota v letních horkách
 • Lze instalovat tepelné čerpadlo i na stávající rozvod tepla
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky

 • Při větších tloušťkách mohou růst na povrchu řasy
 • Může dojít k poškození nárazem, někdy ETICS napadají i ptáci
 • Nutno se zeptat na stavebním úřadu, zda je nutné stavební povolení (každý stavební úřad rozhoduje jinak). V případě že ano, je nutné mít projekt.
 • Dům zvětší svůj objem, tedy může zasahovat na cizí pozemek (nutnost souhlasu vlastníka pozemku), nebo dojde ke zmenšení průchodné šířky okolo objektu.
 • Realizaci je nutné bedlivě kontrolovat a dodržovat všechny požadavky dané ČSN 73 2901, jinak zateplení nemusí fungovat.
-

Mýty

 • Mýtem je, že zateplení polysterenem může být jakkoli vysoký panelový dům. Díky požárním předpisům je však na polystyren omezení a je nutné od určíté výšky aplikovat minerální vlnu.
 • Mýtem také je, že díky zateplení dům "nedýchá" a začnou vznikat v interieru plísně. Opak je pravdou. Zateplením se výrazně eliminujé tepelné mosty. Hlavní příčinou plísní v interieru je nedostatečné větrání
 • Mýtem také je, že tlusté zdivo netřeba izolovat, protože izoluje samo o sobě. Toto není pravdou viz vysvětlení zde

Související úsporné opatření

Zateplení paty obvodového pláště - soklů

Zateplení podlahy na zemině

Zateplení stěn a stropu k nevytápěným prostorům

Zateplení ploché střechy

Zateplování šikmých střech

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

http://www.czb.cz/

http://www.czb.cz/download/dokumenty-ke-stazeni/Ke_stazeni/PUBLIKACE_RD_2017.pdf

http://stavba.tzb-info.cz/regenerace-domu/321-etics-z-pohledu-investora 

Specialisté z okolí
Načíst další