Teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla

Popis úsporného opatření

Teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Oproti klasickému větrání s rekuperací tepla je možné objekty také vzduchovým systémem vytápět. Zařízení VZT tedy slouží jako kombinovaná jednotka na větrání a vytápění. Rekuperační jednotky pak obsahují jednak samotný rekuperátor, filtry, ventilátor ale také nejčastěji teplovodní výměník pro dohřev vzduchu za rekuperátorem, který vzduch upraví na teplotu přiváděného vzduchu kolem 35-45 °C.

Někdy bývá tento dohřev osazen za jednotkou na vzduchotechnickém potrubí. Pokud není v objektu teplovodní rozvod topné vody, je možné instalovat elektrický výměník na klasických 220V. Příkon těchto výměníků je závislý na množství vzduchu dopravované do objektu potažmo tepelné ztrátě objektu. Pro 600 m3/h pro teplovzdušné vytápění rodinného domu se nejčastěji instalují dohřívače kolem 3-5 kW.

Při teplovzdušném vytápění se i tak instalují do koupelen teplovodní žebříky, případně podlahové vytápění. V případě, že množství topného vzduchu nedokáže danou místnost vytopit na výslednou teplotu 20-22°C, instalují se i tak do místnosti např. radiátory.

U tohoto systému větrání (vytápění) se instaluje do objektu také cirkulační potrubí, které nejčastěji z obývacího pokoje (nebo tam kde je instalován krb, krbová kamna) odsává teplý vzduch a cirkuluje (distribuuje) tento teplý vzduch z jedné místnosti do ostatních místností objektu.

Obrázek - Princip větrání s rekuperací v rodinném domě.

Princip větrání s rekuperací v rodinném domě.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační cena samotné teplovzdušné rekuperační jednotky 60 000 – 80 000 Kč na rodinný dům
Orientační cena celé instalace včetně vzduchotechnických rozvodů 150 000 – 170 000 Kč na rodinný dům o 2 patrech
Spotřeba energie 2 ventilátorů v jednotce 500 – 700 kWh/rok
Ostatní provozní náklady Výměna filtrů ideálně 3x ročně v hodnotě cca 1500-2000 Kč/rok + při ceně 5 Kč/kWh je spotřeba ventilátorů cca 2500-3500 Kč/rok let
Na čem závisí návratnost Na ceně energie hlavního topného systému. Úspora energie na větrání je sice 80-90%, ale čím levnější teplo šetříme, tím je návratnost delší. V případě započítání ostatních nákladů (spotřeba ventilátorů, výměna filtrů) je návratnost na hraně životnosti zařízení nebo i přes. Rekuperaci (at větrání či vytápění) nelze tedy moc vnímat jako energeticky úsporné opatření, ale jako investici do kvalitnějšího vnitřního prostředí v objektu
Účinnost rekuperační jednotky 80-90 %

Spočtěte si sami

Na výpočet tohoto úsporného opatření nebyl dohledán žádný volně dostupný výpočetní nástroj. 

Úspora energie na větrání je cca 80-90% podle účinnosti rekuperace. Z celkové spotřeby energie na vytápění je pak úspora dána poměrem mezi ztrátou větráním a ztrátou prostupem. Jednáli se o nízkoenergetický dům, celková úspora tepla na vytápění včetně ohřevu vzduchu je kolem 20-30%.

Jak je ale zmíněno v tabulce výše, návratnost tohoto opatření je za hranou životnosti systému a jedná se spíše o investici do kvalitního vnitřního prostředí.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Úspora energie na větrání 80-90%
 • Kvalitní vnitřní mikroklima
 • Stále vyvětraný vzduch ze všech prostor objektu i tam kde není okno (šatny, technické místnosti aj)
 • V místnosti není otopné těleso (radiátor) a tedy otopný systém nezabírá místo
 • V případě kvalitně zatepleného objektu rovnoměrná teplota vzduchu po výšce místnosti
+

Příležitosti

 • Možnost získat státní příspěvek na větrání s rekuperací tepla z dotačních programů popsaných níže
-

Slabé stránky, hrozby

 • Nižší tepelná pohoda z důvodu přenosu tepla jen konvekcí – prouděním. Pocitově je nutné ve většině objektů (např. mimo energeticky pasivní domy) udržovat vnitřní teplotu na vyšší úrovni oproti sálavým systémům.
 • Velké popřípadě větší počet přívodního potrubí pro dodávku velkého objemu teplého vzduchu do místností.
 • Víření prachu v místnostech v zimním období z důvodu cirkulace velkého množství vzduchu.
 • Regulace teploty v každé místnosti zvlášť není možná. Stejná teplota je v obývacím pokoji i v ložnici mnoha lidem nevyhovuje, neboť si chtějí teplotu vzduchu v jednotlivých místnostech regulovat nezávisle – optimálně podle individuální potřeby a využití místnosti.
 • V případě špatného projektu a neověření hlučnosti ventilátorů a případného útlumu, hrozí přeslechy mezi místnostmi a šíření hluku a vibrací od samotné jednotky
 • V případně špatné údržby systému (jednotka bez filtrů nebo zanesenými filtry) se může v potrubí usazovat prach a bakterie
-

Mýty

 • Mýtem je, že při teplovzdušném vytápění lidé nemohou otevírat okno. Samozřejmě mohou, systém je možné vypnout a vyvětrat přirozeně okny. Při poklesu teploty v místnosti lze opět systém zapnout.
 • Mýtem také je, že EU nutí instalovat rekuperaci do každé novostavby po roce 2020. Po roce 2020 je nutnost stavět domy s téměř nulovou spotřebou energie a rekuperace není podmínkou.

Související úsporné opatření

Lokální (pokojová) jednotka s rekuperací tepla
Centrální větrací jednotka s rekuperací
Decentrální jednotka s rekuperací tepla

Okna s rekuperací tepla

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla. Co to je, jak to funguje
Seriál článků: https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-rekuperaci

Externí články, publikace

EU rekuperaci nenařizuje, nová legislativa ale požaduje NZEB

Specialisté z okolí
Načíst další