Dveřní/vratová teplovzdušná clona

Popis úsporného opatření

Dveřní/vratová teplovzdušná clona

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Vzduchové dveřní clony jsou vzduchotechnická zařízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu oddělují vnitřní a vnější prostředí. Vzduchové clony se instalují z důvodu úspory vytápění objektů, kde se často otevírají nebo jsou stále otevřené dveře či vrata. Vzduchové dveřní clony Vám vytvoří silnou vzduchovou stěnu a zabraňují tím výměně teplého vzduchu uvnitř místnosti a studeného vzduchu z vnějších prostor a tím napomáhají snižovat náklady na spotřebu energie vytápěných prostor.

Proud vzduchu vytvářený vzduchovou clonou je efektivní pouze tehdy, překrývá-li celý dveřní otvor. To znamená, že clona by měla být širší než je šířka dveřního otvoru a její dosah větší než jeho výška.

Kombinované dveřní clony jsou určeny nejen pro vytvoření vzduchové bariery u vstupu do objektu, ale jsou určené také pro vytápění místnosti.

Dále se také můžeme setkat s termínem “studené” dveřní clony což jsou vzduchové clony bez výměníku tepla nebo elektrického topného tělesa. Teplota proudu vzduchu se rovná teplotě okolního vzduchu. Toto řešení je používáno například u velkých chladících boxů, kdy je naopak nežádoucí únik chladu do okolního prostředí a tvorba námrazy mimo box.

více viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduchov%C3%A1_clona

Obrázek - Teplovodní (teplovzdušná) dveřní clona 30 kW v hotelovém vstupu

Teplovodní (teplovzdušná) dveřní clona 30 kW v hotelovém vstupu

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Pro nadedveřní vzduchové clony se lze orientačně držet níže uvedené tabulky. Při výběru je nutné sledovat hlavně šířku clony, která by měla být přes celý otvor, kudy může proudit potencionální průvan.

výkon (kW) průtok vzduchu (m3/h) šířka dveří (mm) Kč / jednotku
bez ohřevu 1700 900  15 – 18 tis. Kč
3 230 600  9 - 11 tis. Kč
2 400 800  12 – 14 tis. Kč
4,5 400 800  12 – 14 tis. Kč
9 2100 1000  60 - 70 tis. Kč
13,5 2900 1500  80 - 95 tis. Kč
42 3200 2000 90 - 100 tis. Kč
59 4600 2500 110  -120 tis. Kč

Pro vertikální clony (boční) se lze pak orientovat na základě této tabulky

výkon (kW) průtok vzduchu (m3/h) výška dveří Kč / jednotku
8 2300 2200 280-300 tis. Kč
16 3800 2200 280-300 tis. Kč
33 3000 2200 280-300 tis. Kč
40 3800 2200 280-300 tis. Kč
50 5600 2200 310 - 330 tis. Kč

Spočtěte si sami

Úspora použitím dveřní vratové clony nelze jednoduše vyčíslit. Na jedné straně zamezíme nepříjemnému průvanu často otevíranými dveřmi, na druhou stranu umístíme horkovzdušný zdroj vytápění blízko otevřenému otvoru a část tepla z této clony uniká do exterieru. 

Při správném návrhu (proud směřující do interieru) je možné ušetřit přes 50% energie na vytápění dané vytápěné vstupní prostory (zóny).

Spotřeba energie na pohon ventilátorů (od 200 W po 1 kW podle velikosti) nicméně není zanedbatelná a reálná úspora dané vstupní haly je pak 30-40%. Pokud je cena elektřiny dražší než uspotřená tepelná energie, nemusí ani v úspoře provozních nákladů dojít.

Nicméně se jedná o zkvalitnění vnitřního prostředí zamezením studeného průvanu do objektu.

V některých případech se však vyplatí instalova místo teplovzdušné clony do vstupních prostor tzv. rotující karusely.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Úspora energie na vytápění
 • Poskytují účinnou ochranu proti přílivu studeného vzduchu během zimy a přílivu teplého vzduchu do klimatizované místnosti v letním období. 
 • Při správném návrhu může zastavit nečistoty, jako je prach a kouř
 • Při napojení na BMS snadná regulace podle venkovní teploty
+

Příležitosti

 • Možnost získat státní příspěvek pro podnikatelský sektor v rámci modernizace otopné soustavy. Dveřní clona je uznatelný náklad.
-

Slabé stránky

 • Spotřebovávají elektřinu na pohon ventilátorů
 • Pokud se jedná o clony s teplovodním výměníkem, často se neefektivně přivádí topná voda daleko od zdroje vytápění samostatně k dveřním clonám.
 • Pokud se dveře méně často otevírají, investice do clony se nevyplatí
-

Mýty

 • Mýtem je, že dveřní clona může shazovat čepice lidem pod clonou či „popálit“ horkým vzduchem. Je na projektantovi vytápění, aby navrhl správnou velikost dveřní clony.
 • Mýtem také je, že clona jednoznačně ušetří 80-99% energie na vytápění. Je nutné kalkulovat, jak často se otevírají dveře, jak velký je poměr mezi tepelnou ztrátou prostupem obálkou dané prostory a větráním dveřním otvorem.
 • Mýtem je, že jsou clony zakázané díky evropské směrnici o Ekodesignu díky tomu, že neobsahuje rekuperaci tepla. Rekuperace je povinná pouze tam, kde je nucený přívod a odvod vzduchu do větrané zony.

Související úsporné opatření

Teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla
Teplovzdušné jednotky

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další