Teplovzdušné jednotky

Popis úsporného opatření

Teplovzdušné jednotky

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Teplovzdušné jednotky jsou určeny pro vytápění především v prodejních, průmyslových a skladovacích prostorech. Jak už název napovídá, jedná se o zařízení, které ohřívají vzduch ve vytápěných prostorech. Jedná se tedy o teplovzdušné vytápění. Výhody a nevýhody tohoto vytápění jsou uvedeny v detailním popisu. Ohřev vzduchu v teplovzdušných jednotkách může být elektricky, plynově či teplovodně. Každá varianta má svoje výhody i nevýhody. U plynové varianty je nutné zajistit potřebné rozvody plynu, plynovodní přípojku, spalinovou cestu apod. U elektrické je to obdobné jako u plynové varianty bez spalinové cesty. Pro teplovodní variantu vstupuje do hry ještě instalace zdroje tepla, který lze ale například využít i pro administrativní část objektu.

Obrázek - Teplovzdušná jednotka s teplovodním výměníkem a přívodem venkovního vzduchu s možností cirkulace

Teplovzdušná jednotka s teplovodním výměníkem a přívodem venkovního vzduchu s možností cirkulace

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Jsou různé díky ohřevu vzduchu plynem, elektřinou nebo teplovodně.

Plynové – cca 2 500 Kč/kW

Elektrické – cca 1 800 Kč/kW

Teplovodní  - cca 1 300 Kč/kW (voda 80/60°C, vzduch +10°C), vyšší výkony i 500 Kč/kW.

Kč/ks
Úspora komodity lokální Elektřina, plyn, CZT (SZTE)
Úspora komodity globální Energetický mix ČR – tedy i ze 60% uhlí, plyn, CZT (SZTE)
Běžná návratnost instalace Nelze jednoznačně stanovit let
Na čem závisí návratnost Na ceně elektřiny, plynu, CZT (SZTE) a zároveň na velikosti instalace
Vlastní spotřeba Na pohon ventilátoru
Provozní náklady ostatní V případě plynových teplovzdušných jednotek potřebné revize plynu a spalinové cesty

Spočtěte si sami

Pro tento typ vytápění lze jednoduše spočítat investice, potažmo provozní náklady. Provozní náklady se mění pouze dle spotřeby plynu, elektřiny či dalších paliv. Do investičních nákladů vstupuje vybudování rozvodu plynu, plynovodní přípojky, spalinové cesty potažmo nového zdroje či potrubních rozvodů.

Pro přesnou kalkulaci je ale nutné obrátit se na realizační či projekční firmu (zpracovatel realizační dokumentace).

Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění" na portálu tzb info:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Lokální zdroj tepla
 • Snadné přemístění v rámci haly
 • Rychlý náběh
 • Použití tam kde nelze instalovat tmavé, světlé zářiče případně sálavé teplovodní panely 
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky (mýty)

 • Plynovodní přípojka – zjištění kapacity
 • Rozvody plynu po hale
 • Ohřev vzduchu na vysokou teplotu
 • Ohřev vzduchu téměř v celé hale
 • Víření prachu
 • Hlučnost
 • Při použití teplovodního výměníku v teplovzdušné jednotce je zapotřebí zdroj tepla (plynový kotel, elektrický kotel, výměníková stanice)
 • použití destratifikátoru 
-

Hrozby

 • Růst ceny plynu, elektřiny
 • Nedostatečná kapacita plynovodní, elektrické sítě
 • Od 01.01.2018 vstoupí v platnost směrnice EU 2009/125 / EC, známá také jako ErP nebo směrnice o ekodesignu. Všichni výrobci světlých a tmavých infrazářičů a horkovzdušných jednotek musí uvádět hodnotu sezónní účinnosti u svých výrobků při distribuci a prodeji v rámci evropského jednotného trhu. Veškeré výrobky, které nesplňují minimální požadavky, nesmějí být od 1.1.2018 prodávány.

Související úsporné opatření

Tmavé plynové zářiče
Světlé plynové zářiče
Elektrické přímotopy

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda

Tepelné čerpadlo typu země - voda

Plynové absorpční tepelné čerpadlo

Optimalizace nastavení ekvitermní (topné) křivky

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Seriál článků tzb info:

https://www.tzb-info.cz/3000-vytapeni-prumyslovych-a-velkoprostorovych-objektu-i

Externí články, publikace

Seriál článků od předního odborníka na vytápění halových objektů od Ing. Miroslav Kotrbatý

Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.

Specialisté z okolí
Načíst další