Fotovoltaické sklo

Popis úsporného opatření

Fotovoltaické sklo

Poslední aktualizace: 5/15/2024

S pojmem fotovoltaické sklo, či čistěji obecnější zkratkou BIPV (building-intergated photovoltaicks; integrované fotovoltaické panely) se dnes stále častěji setkáme zejména v oblasti technologického vývoje na poli zdrojů alternativních zdrojů energie, v tomto případě zdrojů solárních. Dnes již hojně využívané standardní fotovoltaické panely (PV; photovoltaics) jsou jedním z nejvíce se rozvíjejícím obnovitelným zdrojem energie, který přeměňuje sluneční energii v energii elektrickou, a to bez hluku, náročné údržby a produkce znečištění. Právě slibný vývoj v tomto směřovaní dal za vznik novému směřování, a to právě fotovoltaickému sklu, či obecně k integrovaným fotovoltaickým panelům (BIPV). Hlavním rozdílem mezi touto technologií a technologií standardních fotovoltaických panelů je ten, že technologie BIPV se stává součástí popř. úplnou náhradou tradičních materiálů obálkových konstrukcí budov, jakými jsou střechy, fasády a okna na místo toho, aby zde byly pouze „položeny“. To v konečném důsledku přináší mnohem větší provázanost mezi estetickou a funkční stránkou BIPV. V současné době je tato technologie, i přes poměrně rychlý vývoj, spíše specializovaným odvětvím, které představuje přibližně 1% světového trhu s fotovoltaickými zařízeními.

Obrázek - Fotovoltaické sklo různých barev

Fotovoltaické sklo různých barev

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na výstavbu -

v závislosti na použitém typu a místě integrace:

-  v obvodové stěně  (zavěšená fasáda)

-  celá obálka budovy

-  střecha (světlíky)

2100 až 2300 Kč/m2
Orientační cena celkem (3kWp) dle průhlednosti (pouze prvky FV skla, bez dalších komponent zapojení) :

-  žádná až vysoká

125tis až 250tis.
Úspora komodity lokální Elektrická energie
Úspora komodity globální Elektrická energie
Běžná návratnost opatření dle průhlednosti

-  žádná až vysoká

10 – 30 let
Běžná životnost dle jednotlivých komponent systému se liší: 5 – 10 (Baterie)

10 (dílčí komponenty např. střídač)

20 (panely – 80ti % účinnost)

let
Na čem závisí návratnost Na typu panelů resp. FV skla dle průhlednosti (amorfní, krystalický typ)

Na ceně el. energie (odběrném tarifu pro dané spotřebiště)

Na vhodně navrženém poměru

velikost instalovaného výkonu/ cena instalace

-
Vlastní spotřeba Individuální dle charakteru odběru a typu objektu kWh/rok
Provozní náklady ostatní

-  údržba systému

Individuální dle rozsahu instalace Kč/rok
Orientační roční pokrytí elektřinou Individuální dle charakteru odběru a typu objektu. Při dostatečné velikosti maximálního instalovaného výkonu a standardní spotřebě je podíl na pokrytí el. energie z OZE 30 až 40% %/rok

Spočtěte si sami

http://www.fvkalkulacka.cz/

Mezi nejlepší sw na trhu pak patří komerční placená verze sw PV*Sol viz odkaz

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Perspektivní směr vývojové větve výroby elektřiny ze solárního zdroje
  • Integrace solárně aktivního prvku do samotné konstrukce budovy
  • Oslovuje ekologicky smýšlející lidi
  • OZE včetně solárních zdrojů energie podporuje a bude čím dál víc podporovat legislativa jak na státní, tak celoevropské úrovní
+

Příležitosti

  • Technologie tenkých fólií slibují nižší náklady kvůli mnohem nižším požadavkům na aktivní materiály a energii při jejich výrobě ve srovnání s výrobky standardních FV panelů
  • Vzhledem k relativně rychlému vývoji lze očekávat rostoucí tlak (a tedy snižování ceny) na uvedení technologie do běžné praxe tak, jak jsme tomu svědky u dnes standardních FV panelů.
-

Slabé stránky, hrozby

  • Dnes stále ještě ekonomicky nákladný systém
  • Pro úspěšné (a tedy ekonomicky smysluplné) začlenění fotovoltaického skla či obecně prvků BIPV je nutné od počátku pečlivé zpracování návrhu a projektu budovy jako celku (orientace, elektrická spotřeba objektu, propočet nákladů na životní cyklus budovy atd.)
  • Moduly tenkého filmu a nové ultratenké panely jsou méně účinné než starší technologie. Ovšem výnos na jednotku plochy solárních prvků v tenkovrstvém a ultra tenkém filmu, i když v současné době nižší, se zvyšuje přibližně o 1% ročně. S výzkumem a vývojem se nakonec dá očekávat eliminace tohoto současného nedostatku. 
-

Mýty

  • Mýtem je, že fotovoltaické sklo má stejnou účinnosti kolem 14% jako klasické fotovoltaické panely na střechách objektů.

Související úsporné opatření

Fotovoltaický systém
Solární termické kolektory na přípravu TV 
Ostrovní dům

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/70/okna-se-specialni-pruhlednou-vrstvou-funguji-jako-solarni-panely/

http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2017040405/novinka-na-cesky-trh-prichazi-nova-generace-integrovanych-fotovoltaickych-panelu-bipv-s-progresivni-na

https://www.thegreenage.co.uk/what-is-solar-glass/

https://www.onyxsolar.com/product-services/technical-specifications

https://www.wbdg.org/resources/building-integrated-photovoltaics-bipv

Externí články, publikace

Thin-Film

Building-integrated photovoltaics

Nová generace integrovaných fotovoltaických panelů (BIPV)

Sklo a elektrárna zároveň - instalace v Praze

Průlom v solární energii: panely budou průhledné jako sklo

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148117310595

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118300716

Doporučujeme

firemní logo
Acetex
3 let na trhu
96 %
222 ověřených hodnocení z 259
firemní logo
ČEZ (Tenaur)
22 let na trhu
88 %
109 ověřených hodnocení z 126
firemní logo
ELROsystem
16 let na trhu
99 %
20 ověřených hodnocení z 21
firemní logo
Energie ze slunce
2 let na trhu
100 %
74 ověřených hodnocení z 96
firemní logo
E.ON Energie
20 let na trhu
92 %
141 ověřených hodnocení z 145
firemní logo
ETCON Energo
2 let na trhu
100 %
12 ověřených hodnocení z 12
firemní logo
EWA systems
1 let na trhu
98 %
12 ověřených hodnocení z 13
firemní logo
Fotovolt system
15 let na trhu
100 %
70 ověřených hodnocení z 75
firemní logo
innogy Energo
27 let na trhu
99 %
50 ověřených hodnocení z 58
firemní logo
ISOFEN Import
11 let na trhu
99 %
84 ověřených hodnocení z 86
firemní logo
PENÍZE NA STŘEŠE
12 let na trhu
98 %
76 ověřených hodnocení z 96
firemní logo
Pešek & Mudra solární systémy
9 let na trhu
100 %
37 ověřených hodnocení z 37
firemní logo
SEFY Czech Republic
8 let na trhu
99 %
156 ověřených hodnocení z 160
firemní logo
SOLARINVEST
15 let na trhu
98 %
41 ověřených hodnocení z 43
firemní logo
S-Power Energies
8 let na trhu
97 %
311 ověřených hodnocení z 335
firemní logo
SSP Sales (SSPC)
7 let na trhu
100 %
42 ověřených hodnocení z 45
firemní logo
SUNWORK
10 let na trhu
100 %
76 ověřených hodnocení z 78
firemní logo
VR OZE systems
16 let na trhu
100 %
18 ověřených hodnocení z 20
Specialisté z okolí
Načíst další