Ostrovní dům

Popis úsporného opatření

Ostrovní dům

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Pod označením ostrovní dům si můžeme představit realizaci domu, který je soběstačný. To znamená nezávislost na vnější dodávce energie nebo absenci vodovodní či kanalizační přípojky. Realizaci ostrovního domu lze ekonomicky kalkulovat v případě stavby „na zelené louce“ v oblasti bez vybudované infrastruktury inženýrských sítí. V zastavěném území není ostrovní systém ekonomický. Z hlediska konstrukčního, je vhodné uvažovat o parametrech ostrovního domu, jako obdobu pasivního standardu. Před samotnou realizací musí přecházet podrobné plánování a návrh objektu včetně podrobných energetických výpočtů, vycházejících z podmínek v dané lokalitě – teplota, doba svitu slunce, zásoby podzemní vody…

Co se týče energetických systémů, je ostrovní dům vybaven v základu stejně jako dům pasivní. Základem je řízené větrání s rekuperací, vytápění pomocí obnovitelných zdrojů energie či malá fotovoltaické elektrárna pro účely objektu. V ostrovním systému navíc přibývá důmyslný systém nakládání s dešťovou vodou, čištění vlastních odpadních vod a opětovné použití této vyčištěné vody v objektu, např. pro splachování WC. Z důvodu absence jakékoliv přípojky je vhodné myslet také na záložní zdroj energie – dieselagregát, který může pomoci v extrémních dnech, převážně v zimě.

V roce 2018 se chystá realizace ostrovního domu v jižních Čechách, jehož návrhy vzešly ze studentské architektonické soutěže Český ostrovní dům. Po realizaci a uplynutí doby testování, bude možno si rezervovat termín a vyzkoušet bydlení v ostrovním domě.

Obrázek - Návrh domu, který zvítězil v soutěži "Český ostrovní dům 2017". Grafika: M.Juráň, J. Konečný, K. Ulrychová.

Návrh domu, který zvítězil v soutěži "Český ostrovní dům 2017". Grafika: M.Juráň, J. Konečný, K. Ulrychová.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Zvýšení ceny projektu ostrovního domu proti běžnému projektu 0 - 80000 Kč/projekt
Zvýšení ceny stavby ostrovního domu proti běžnému domu 0 - 20 % pouze stavba samotná + nutná technologie pro soběstačnou funkci objektu typu:

fotovoltaická elektrárna: 30 000 - 50 000 Kč/kWp

baterie: 25 000 - 40 000 Kč/kWh akumulované energie

např. kotel na dřevo: 1200-1800 Kč/kW výkonu

akumulační zásobník: 20 000 Kč/m3

čistička odpadních vod: 40 000 - 60 000 Kč

Úspora komodity lokální Úspora všech energií
Úspora komodity globální Úspora všech energií
Běžná návratnost instalace Plnohodnotné ostrovní domy většinou nemají v současné době ekonomickou návratnost. Jde spíše o filozofii bydlení a o 100% nezávislosti na dodavatelích energie.
Na čem závisí návratnost Na ceně energií, vody, kvalitě projektu, s nímž je dům porovnáván
Provozní náklady ostatní Téměř nulové, v některých případech i plusové pokud např. FVE elektrárna vyrábí více energie než dům využije.
Dotace Lze získat dotace, jako na pasivní dům.
orientační roční úspora na 1 m2 podlahové plochy 0 - 200 kWh/m2

Spočtěte si sami

Úspora do energeticky soběstačného objektu nelze jednoduše vyčíslit. Nicméně při současných cenách technologií a poměrně levným energiím at se jedná o zemní plyn nebo cenu energie z tepelného čerpadla, je investice do zcela soběstačného domu bez přípojek nenávratný a jedná se stále spíše o vizi do budoucna.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Nezávislost na dodávce energií
 • Využití energie z okolí
 • Nízké, takřka nulové provozní náklady
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 v kategoriích "pasivní dům" či "budova s nízkou spotřebou energie" (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky

 • Je nutné instalovat spotřebiče s nízkou energetickou náročností a vyvarovat se například „topinkovačům, mikrovlnkám aj. energeticky náročným spotřebičům, které vyžadují nadměrné množství elektrické energie
 • V některých případech se dokonce omezuje větrání s rekuperací vzduchu, jelikož ventilátory přes noc vybíjí baterie
 • Musí být kvalitní projekt a návrh systémů. Při špatném návrhu nemusí správně fungovat např. domácí spotřebiče či často spíná záložní zdroj energie.
 • Musí být kvalitní energetické výpočty
 • Musí být kvalitně provedená stavba
-

Mýty

 • Ostrovní dům není dům uprostřed moře na pustém ostrově
 • Mýtem je, že ostrovní dům musí být zakopán v zemi - jeho vzhled může být jako standardní dům

Související úsporné opatření

Pasivní dům
Inteligentní budova
Kotel na peletky

Kotel na štěpku

Fotovoltaický systém

Solární termické kolektory na přípravu TV

Solární termické kolektory na přípravu TV a vytápění

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Energeticky soběstačný dům
Český ostrovní dům

Off-grid systémy

How design grid house

Externí články, publikace

Využití slámy v soudobé architektuře a stavitelství

Specialisté z okolí
Načíst další