Čidla CO2, větrání dle koncentrace

Popis úsporného opatření

Čidla CO2, větrání dle koncentrace

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Větrání dle koncentrace škodlivin ve vnitřním prostoru představuje obecně jednu z variant řízeného větrání vnitřních prostor stavebních objektů, a to za účelem dosažení optimálního stavu kvality vnitřního prostředí jak ze zdravotního hlediska, tak z hlediska ekonomického provozu systému (především) nuceného větrání, jehož vzduchový výkon (objem přiváděného čerstvého vzduchu) je efektivně regulován na základě okamžitého stavu kvality vnitřního vzduchu. Indikátorů kvality vnitřního vzduchu je celá řada a volba toho vhodného je ve velké míře závislá na typu vnitřního prostoru. Větrání dle koncentrace (množství) určité látky bude tedy odlišné např. v průmyslovém provozu a v rodinném domu. U vnitřních prostorů, které jsou obývány lidmi tzv. obytné prostory, je dobrým ukazatelem kvality vnitřního vzduchu koncentrace CO2 (oxidu uhličitého). Oxid uhličitý je běžně součástí zemské atmosféry, ale také je (mimo jiné) součástí vzduchu vydechovaného člověkem. V nevětraném prostoru (zavřená okna, utěsněné okenní spáry) obývaném lidmi dochází postupně růstu koncentrace CO2, přičemž je známo, že po dosažení určité hranice se dostaví i bezprostřední účinky na lidský organismus. Častým příznakem bývá pocit únavy, bolení hlavy, ospalost aj. Dlouhodobé obývání takovýchto prostor není tedy ani pocitově příjemné, ani zdraví prospěšné. Proto i doporučované normové hodnoty či požadované min. hodnoty objemu přiváděného čerstvého vzduchu do obytných prostor vycházejí především právě z koncentrace CO2. Dodržením množství přívodu čerstvého vzduchu do pobytových místností min. 25 m3.hod-1 je tak zároveň zpravidla zaručeno, že koncentrace CO2nepřekročí mezní hodnotu. Pro pružné, aktivní řízení stavu kvality vnitřního vzduchu se pak s výhodou využívají čidla CO2, jež vyhodnocují okamžitou koncentraci v daném prostoru. (U rodinných domů typicky ložnice, dětský pokoj, obývací pokoj. U administrativních budov kancelářské prostory a zasedací místnosti). S informací o koncentraci CO2pak dále pracuje systém nuceného větrání (vzduchotechniky - VZT) a dochází k řízení množství přiváděného venkovního, čerstvého vzduchu. Samotná čidla CO2se umisťují do pobytových prostorů tak, aby pokud možno co nejlépe reflektovala kvalitu vnitřního vzduchu. Vhodnými místy pro osazení je výška cca 1,2 až 1,8m nad úrovní podlahy (úroveň lidské hlavy), alespoň 1,0m od rohu místností, alespoň 0,5 až 1,0m od dveří a ne v blízkosti oken. Jak již bylo řečeno je vhodné využívat čidlo CO2předevšímjako součást systému nuceného větrání, bude však jistě vhodné doplnit, že čidlo CO2 lze do vnitřního prostoru umístit bez dalšího přímé vazby na jiná zařízení. Výstupem je tak pouze informace v úrovni aktuální koncentrace na základě které, může být prostor dle potřeby větrán otevřením oken, jakkoli je už tento způsob větrní méně efektivní. Často bývají tato čidla kompaktním měřícím zařízením, kde je k dispozici také měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu a případně ještě dále doplněna o akustickou signalizaci pro upozornění při dosažení limitní koncentrace CO2.

Více viz. např: https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/7132-oxid-uhlicity-utajeny-nepritel

Obrázek - Čidlo CO2 s podsvíceným displejem a alarmem při překročení nastavené hodnoty v ppm.

Čidlo CO2 s podsvíceným displejem a alarmem při překročení nastavené hodnoty v ppm.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační náklady čidlo CO2

-  Součást VZT (přesnější)

-  Samostatné (méně přesné)

5000 až 6000

500 až 1500

Kč/ks
Úspora komodity lokální Není relevantní.
Úspora komodity globální Není relevantní.
běžná návratnost instalace Není relevantní. Při pořízení čidla CO2 (či obecně větrání) se jedná především o investici do zlepšení kvality vnitřního vzduchu, a tedy do vlastního zdraví, bez nároků na ekonomickou návratnost. let
Na čem závisí návratnost Není relevantní. Při pořízení čidla CO2 (či obecně větrání) se jedná především o investici do zlepšení kvality vnitřního vzduchu, a tedy do vlastního zdraví, bez nároků na ekonomickou návratnost.
Vlastní spotřeba

-  Součást VZT

-  Samostatné

Napájeno z DS (spotřeba zanedbatelná)

Napájeno z DS popř. 3x1,5V AA baterie

Provozní náklady ostatní

-  Součást VZT

-  Samostatné

Napájeno z DS (spotřeba zanedbatelná)

Napájeno z DS popř. 3x1,5V AA baterie

Spočtěte si sami

Spočtěte si sami, jakou minimální intenzitou je potřeba větrat prostor daných rozměrů tak, aby byla udržena požadovaná koncentrace CO2pro daný počet osob včetně způsobu jejich fyzické aktivity.

(Požadovaná koncentrace by neměla přesáhnou 1500 ppm, přičemž hodnota 1000-1500 ppm je hodnotou akceptovatelnou a hodnotou 700ppm a méně lze pak hodnotit kvalitu vnitřního vzduchu jako dobrou a srovnatelnou s kvalitou venkovního vzduchu.)

http://www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/6-vetrani-v-byte-a-dome/?do=calcForm-submit

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Investice do zařízení, jež přispěje k možnosti sledování okamžitého stavu kvality vnitřního vzduchu.
  • Ukazatel kvality vnitřního vzduchu poslouží jako vhodný indikátor pravidelného a dostatečného větrání vnitřních prostor.
  • Snížením koncentrace CO2je objektivně dosaženo kvalitnějšího, a tedy i zdravějšího vnitřního prostředí.
+

Příležitosti

  • Čidla CO2 lze vhodně kombinovat se systémy nuceného větrání, kde množství čerstvého vzduchu je přiváděno v závislosti na okamžité koncentraci CO2.
  • V případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací, lze v rámci tohoto osadit i čidla CO2. Na opatření jako celek lze pak u rodinných a bytových domů žádat o dotační příspěvek.
-

Slabé stránky

  • V každém případě se jedná o investici do zvýšení kvality vnitřního prostředí. Nelze tedy uvázat s ekonomickou návratností takovýchto opatření.
  • Monitorování, resp. větrání dle koncentrace CO2 přirozeně (otvíráním oken) tj. bez vazby na systém nuceného větrání není u nových (utěsněných staveb) dostačují.
-

Hrozby

  • Umístění čidla v prostoru interiéru je nutné pečlivě volit (nejlépe nejprve konzultovat s projektantem - specialistou) tak, aby měřené údaje měly dostatečně vypovídající hodnotu.

Související úsporné opatření

Zavedení časového řízení nebo řízení dle přítomnosti osob VZT
Centrální větrací jednotka s rekuperací

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/vydychany-vzduch-a-jak-ho-spravne-vyvetrat/

https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/7132-oxid-uhlicity-utajeny-nepritel

https://www.eduin.cz/clanky/studie-koncentrace-co2-v-ceskych-skolach-dramaticky-prevysuje-normu/

https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/13910-moznosti-mereni-oxidu-uhliciteho-merici-pristroje-a-cidla

Externí články, publikace

ZMRHAL, Vladimír. Větrání rodinných a bytových domů. Praha: Grada, 2014. Profi & hobby. ISBN 978-80-247-4573-2.

Specialisté z okolí
Načíst další