Inteligentní budova

Popis úsporného opatření

Inteligentní budova

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Inteligentní budova je taková, která zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí, řídicích systémů, služeb a managementu. Je efektivní ekonomicky, energeticky i z hlediska působení na vnější prostředí a umožňuje víceúčelové použití a rekonfigurace, reaguje na potřeby obyvatel s cílem zvýšit jejich pohodlí, zpříjemnit jim zábavu, zaručit co nejvyšší bezpečí a snížit náklady na provoz. Často se také používají termíny jako "digitální domácnost", "digitální dům" nebo "chytrý dům".

Z definice je patrné, že jde o systém měření různých hodnot a řízení provozu budovy dle potřeby přebývajících osob a zjištěných parametrů. Problematické se ukazuje fakt, že osoby uvnitř budovy velmi často nedokáží definovat svoje potřeby, někdy je dokonce definují chybně. Z tohoto důvodu se zatím inteligentní budovy vyskytují tam, kde lze jednoduše definovat požadované prostředí, což jsou obvykle kancelářské budovy, někdy i výrobní.

Úspora energie pak spočívá v tom, že nedochází k plýtvání energií tam, kde to je zbytečné, kde není potřeba zasahovat do vnitřního prostředí. Typicky může jít např. o vytápění či větrání místností, kde nikdo není přítomen. To, pravda, zvládají i jednodušší systémy, např. pohybová čidla. Inteligentní budova jde však v tomto dál a může např. reagovat na nečekanou změnu chování osoby, popř. člověk může ovládat systém např. přes internet, kdy si před příjezdem do kanceláře nastaví čas svého příjezdu tak, aby po příjezdu již bylo v kanceláři příjemně.

Více viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligentn%C3%AD_d%C5%AFm

Obrázek - Řízení budovy pomocí inteligentního systému měření a regulace.

Řízení budovy pomocí inteligentního systému měření a regulace.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Závisí to na konkrétním systému a na tom, zda je budován při stavbě či dodatečně. Pokud je realizován při stavbě, jde o minimální zvýšení nákladů na stavbu, pouze se použijí jiné zařízení, např. vypínače s integrovaným teploměrem. Náklady pak jsou např. na rodinný dům ve výši několika desítek tisíc korun.

Při budování systému ve starší budově pak může jít o vysoké náklady, neboť nejen že je nutné instalovat čidla, ale je nutné upravit i elektroinstalaci a další rozvody dat dle potřeby systému.

Spočtěte si sami

Pro výpočet "návratnosti" či vyčíslení provozních nákladů inteligentní budovy nebyl nalezen žádný dostupný výpočetní nástroj. 

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  minimalizace nákladů na energii

•  minimalizace provozních nákladů

•  flexibilita pronajatých prostorů

•  kvalita prostředí budovy přispívající ke zvýšení produktivity práce

•  Prodloužení životnosti budovy

+

Příležitosti

•   

-

Slabé stránky (mýty)

•  Jde o poměrně složité systémy, které musí být udržovány, a to jak ze strany SW (aktualizace, připojování nových prvků jako např. novějších systémů telefonů..), tak i HW (poruchy čidel, ovládacích servomotorků…)

-

Hrozby

•  V případě výpadku pouze části systému (např. jedno čidlo) může být znefunkčněn celý systém

Související úsporné opatření

Ostrovní dům
Pasivní dům

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

http://www.inteligentni-budovy.cz/
https://elektro.tzb-info.cz/inteligentni-budovy/1143-inteligentni-budova-i

Externí články, publikace

Seriál článků na Tzbinfo: https://elektro.tzb-info.cz/inteligentni-budovy
https://publi.cz/books/239/01.html

Specialisté z okolí
Načíst další