Pasivní dům

Popis úsporného opatření

Pasivní dům

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Pasivní dům je pojem zavedený pro domy s velmi nízkou spotřebou tepla na vytápění. Lze je posuzovat buď podle českých norem, nebo podle mezinárodního standardu. Posuzování podle mezinárodního standardu PHPP je náročnější. 

Pasivní domy musí splňovat několik požadavků, mezi které patří maximální potřeba tepla na vytápění, definovaná vzduchotěsnost a maximální spotřeba celkové primární energie. 

Samozřejmostí je řízené větrání s rekuperací tepla, které nejen že šetří energii potřebnou na vytápění, ale automaticky udržuje v místnostech dostatečně čerstvý vzduch.

Vzhledem k tomu, že české požadavky jsou poměrně nízké, není stavba pasivního domu složitá záležitost, a naopak přinese spoustu výhod.

První pasivní domy byly v ČR postaveny v Koberovech, kde jeden dům stále slouží jako ukázkový. Domy jsou převážně teplovzdušně vytápěné, zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla země/voda, na střeše lze pak najít solární termické kolektory a fotovoltaicky systém pro výrobu elektřiny.

Centrum pasivního domu každoročně pořádá dny otevřených dveří pasivních domů, kde je možné navštívit jeden z mnoha domů přihlášených do této akce a popovídat si s majiteli domu.

viz http://www.pasivnidomy.cz/

Obrázek - Soubor pasivních domů v Koberovech

Soubor pasivních domů v Koberovech

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Zvýšení ceny projektu pasivního domu proti běžnému projektu 0 – 40000 Kč/projekt
Zvýšení ceny stavby pasivního domu proti běžnému domu 0 – 10 %
Úspora komodity lokální teplo
Úspora komodity globální dle konkrétního paliva
běžná návratnost instalace 0 – 5 let
Na čem závisí návratnost Na kvalitě projektu, s nímž je dům srovnáván
Provozní náklady ostatní čtvrtinové proti běžnému domu
Dotace Lze získat dotace, výše i podmínky se liší dle typu budovy. Viz program Nová zelená úsporám
orientační roční náklady na provoz domu do 10 000 Kč/rok

Spočtěte si sami

Pro návrh pasivního domu lze využít celoevropsky uznávaného nástroje PHPP (Passive House Planning Package). 

Českou verzi tohoto nástroje lze stáhnout na stránkách Centra Pasivního Domu (CPD)

http://www.pasivnidomy.cz/planovaci-nastroj-phpp-2007-cz-ceska-verze/t326 

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Ušetříte energie na vytápění
 • Získáte velmi kvalitní bydlení
 • Projektant i dodavatel se budou více věnovat kvalitě stavby
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu z programu Nová zelená úsporám (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky

 • Při teplovzdušném vytápění pasivního domu může být relativní vlhkost vnitřního vzduchu na nízké úrovni kolem 20-30% (normově se uvádí kolem 40-50%)
 • Hodnoty předepsané např. dotačním titulem Nová zelená úsporám pro pasivní domy je těžké docílit u bungalovů a členitých objektů.
 • V případě špatného návrhu plochy zasklení a nedostatečného stínění oken na jižní, východní či západní světovou stranu, může docházet k přehřívání interiéru
 • V případě návrhu teplovodního podlahového vytápění může docházet k přehřívání interiéru. Solární pasivní zisky mohou způsobit navýšení teploty interiéru a díky větší akumulaci vrstvy podlahového vytápění nedojde k rychlému poklesu otopné plochy
 • I když je investičně nejlevnější vytápět pasivní dům elektrickými přímotopy, nedostane dům stavební povolení. Musí být splněna podmínka neobnovitelné primární energie a elektřina musí být vždy v kombinaci s obnovitelným zdrojem energie (krb na biomasu, fotovoltaika aj)
-

Mýty

 • Mýtem je, že pasivní dům musí být zakopán v zemi, 
 • Mýtem také je, že se v něm nesmí otevírat okna, že musí být vybaven tepelným čerpadlem nebo že je u pasivního domu nutná instalace fotovoltaického systému

Související úsporné opatření

Inteligentní budova
Ostrovní dům

Teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla

Lokální (pokojová) jednotka s rekuperací tepla

Čidla CO2, větrání dle koncentrace

Decentrální jednotka s rekuperací tepla

Centrální větrací jednotka s rekuperací

ze sekce VYTÁPĚNÍ je pak možné dohledat články o vhodných zdojích tepla pro pasivní dům

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Centrum pasivního domu

Externí články, publikace

Dřevo nebo zděný dům?
Využití slámy v soudobé architektuře a stavitelství

Specialisté z okolí
Načíst další