Omezení doby provozu cirkulačního čerpadla

Popis úsporného opatření

Omezení doby provozu cirkulačního čerpadla

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Cirkulační čerpadlo se používá tam, kde jsou delší rozvody teplé vody a slouží k tomu, aby byla teplá voda neustále k dispozici. Teplá voda tedy neustále proudí rozvody a případě, že není její odběr se vrací zpět do místa ohřevu, kde je zpětně dohřívána. V potrubí dochází k jejímu vychládání, které závisí na tepelné izolaci potrubí a rozdílu teplot mezi distribuovanou teplou vodou a okolním prostředí. V případě, že by teplá voda necirkulovala, uživatel po otevření výtokové armatury s teplou vodou musí čekat, než dojde k vypuštění ochlazené vody v rozvodech a než mu začne téci teplá voda. Cirkulaci teplé vody lze omezit tehdy, když je dopředu jasné, že není žádný odběr teplé vody (např. v mimopracovní době, kdy se nevyužívá teplá vody ani na úklid), nebo naopak tehdy, kdy je zaručený odběr teplé vody v koncových odběrných místech. U chodu cirkulačního oběhového čerpadla je také možné nastavit cyklické vypínání a zapínání tak, aby během prodlevy nedošlo k ochlazení obíhající teplé vody pod stanovenou hranici, zpravidla po 40 °C. Toto cyklování je vhodné tam, kde jsou instalovány mohutné tepelné izolace rozvodů teplé vody a zároveň jde o relativně malý systém (např. u větších rodinných domů, kde je cirkulací řešena dodávka teplé vody do vzdálenějších odběrných míst).

Obrázek - Cirkulační čerpadlo teplé vody

Cirkulační čerpadlo teplé vody

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační náklady 2 000 - 50 000 Kč/čerpadlo
běžná návratnost instalace 2 – 5 let
Na čem závisí návratnost Na možnostech omezování provozu cirkulačních čerpadel, na jejich příkonu.
Vlastní spotřeba Součástí FVE nejsou komponenty spotřebovávající energii. Pouze ztráty v kabeláži (1-2%) a v komponentech (měnič, MPPT 5%, baterie 10%)
Provozní náklady ostatní Pouze možné pojištění instalace

V zimních měsících možné odklízení sněhu

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na dodané elektrické energii

•  Někdy dochází i k úspoře tepla na přípravu teplé vody

•   

+

Příležitosti

•  Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)

-

Slabé stránky (mýty)

•  Lze využít pouze tam, kde dochází k přerušování provozu či kde jsou dostatečné tepelné izolace rozvodů

-

Hrozby

•  Chybně nařízené omezování cirkulace povede ke zvýšení odběru vody.

Související úsporné opatření

Trvalý monitoring systému přípravy TV 
Decentralizace přípravy teplé vody
Umístění zásobníku z nevytápěných do vytápěných prostor

Tepelná izolace zásobníku TV

Snížení teploty ohřívané vody v zásobníku

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další