Osazení vodoměru pro vody neodváděné do kanalizace

Popis úsporného opatření

Osazení vodoměru pro vody neodváděné do kanalizace

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Instalace měření stočného je opět jedním z opatření, které samo o sobě nešetří energii, může pomoci při snižování výdajů na stočné tam, kde je dešťová voda nebo i pitná od dodavatele využívána např. pro zalévání zelených střech, zahrad aj.

Zákon na tyto případy pamatuje ustanovením § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

(7) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel nedohodne s odběratelem jinak.

Obrázek - Zalivka zahrady na straně vodného s možností úspory výdajů na straně stočného

Zalivka zahrady na straně vodného s možností úspory výdajů na straně stočného

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Indukční vodoměr na odpadní vodě od **40 000 Kč** podle DN, v případě, že by se jednalo i o fakturační vodoměr odpadních vod + plomba 2500 Kč. 

Například pro DN 125 až DN 200 stojí indukční vodoměr na odpadní vodě cca 130 000 Kč.

Častější a řádově levnější je způsob použití podružného "zálivkovýého" vodoměru na okruh pitné vody např. pro zahradu od** 500 Kč do 4500 Kč** podle průtoku. Tento vodoměr musí být certifikovan a pro uplatněný slevy na stočném musí být upravena smlouva. Další možnost aplikace je osazení podružného měření např. na zkrápění mokrých chladičů u systému chlazení, kde se voda z větší části odpařuje do ovzduší.

Cena stočného 30-50 Kč/m3 bez DPH (DPH 15%)
Úspora při 30 m3/rok 1500 Kč/rok bez DPH
Cena vodného 30-50 Kč/m3 bez DPH (DPH 15%)
Průměrná cena vodného/stočného ČR 84 Kč/m3včetně DPH
Měrná spotřeba vody na zálivku zahrad Od 20 do 50 litrů/m2 týdně. Nejvyšší hodnota platí pro golfová hřiště.

Směrná spotřeba dle této tabulky pak uvádí pro okrasné zahrady 16 m3/rok pro 100 m2 zahrady.

Spočtěte si sami

Cenová mapa vody ČR 1

Cenová mapa vody ČR 2

Směrná čísla roční spotřeby vody na zalévání zahrad

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Může dojít ke snížení výdajů na stočném

+

Příležitosti

•  Možnost získat dotaci na zachytávání dešťové vody pro rodinné domy

-

Slabé stránky (mýty)

•  Nutno vše realizovat dle dohody s firmou provozující kanalizaci a změnit smlouvu o dodávce vody. Podružný vodoměr musí být certifikovaný

-

Hrozby

•  Při nesplnění podmínek dodavatele vody hrozí pokuta

Související úsporné opatření

Využití dešťové vody
Instalace vodoměru

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Pojem stočné a výpočet jeho výše

Pojem vodného

Vývoj ceny vodného a stočného a průměrná spotřeba vody v ČR

Dotace DEŠTOVKA

Externí články, publikace

Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Specialisté z okolí
Načíst další