Pravidelné čištění světlíků pro vyšší zisk denního světla

Popis úsporného opatření

Pravidelné čištění světlíků pro vyšší zisk denního světla

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Pravidelné čištění světlíků pro vyšší zisk denního světla je opomíjený způsob úspory energie. Vždy je nutné zvážit možnosti čištění i účinnost opatření, neboť ne u všech provozů je to realizovatelné. Vždy je nutné zvážit dopady na provoz v hale. Často jsou světlíky dokonce záměrně zašpiněny (stíněny), neboť v provozu oslňují pracovníky. Míře zašpinění, resp. zvýšení propustnosti umytím světlíků odpovídá i možná úspora elektřiny pro osvětlení. Tato úspora je ovšem podmíněna také řízením osvětlení. Stává se, že zaměstnanci jsou zvyklí při příchodu rozsvítit osvětlení, které se zhasíná až na konci směny. Pokud nedojde i ke změně tohoto řízení osvětlení, nedojde ani k úsporám elektřiny na osvětlení.

Naopak například v obchodních centrech v letních měsících je zapotřebí solární tepelný zisk odclonit. Pro tyto účely se používají nejrůznější typy baldacýnů, horizontálních žaluzii aj.

Obrázek - Zašpiněné světlíky nepropouští denní světlo.

Zašpiněné světlíky nepropouští denní světlo.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Cenově nenáročné (beznákladové) opatření. Jedná se pouze o práci údržby.

Spočtěte si sami

Pro výpočet tohoto úsporného opatření nebyl dohledán žádný volně dostupný výpočetní nástroj.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte energii na vytápění zvýšením podílu solárních zisků, snížíte spotřebu elektrické energie na osvětlení

•  Pracoviště bude mít kulturnější vzhled

+

Příležitosti

•   

-

Slabé stránky (mýty)

•  Lze využít pouze ve specifických provozech

•  V klimatizovaných provozech je žádoucí  mít světlíky přes zimu odkryté, v létě naopak zakryté pro snížení tepelné zátěže.

-

Hrozby

•  Je potřeba čištění naplánovat s ohledem na provoz v interiéru

Související úsporné opatření

Světlovody
Systémy řízení umělého osvětlení v závislosti na denním osvětlení

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další