Připojení na SZTE

Popis úsporného opatření

Připojení na SZTE

Poslední aktualizace: 5/15/2024

**Připojení na SZTE **je jedna z variant vytápění, přípravy teplé vody případně použití tepla pro technologii. Centrální zásobování teplem může být teplovodní i parovodní (primární potrubí), v dnešní době především převládá teplovodní rozvod. Pro připojení na **SZTE **je nutná teplovodní/parovodní přípojka. V objektu musí být posléze instalována výměníková/předávací stanice, která zajišťuje výše zmíněný ohřev teplé vody a vytápění objektu, výměníkové stanice, ale mohou sloužit pouze i pro jednu z výše uvedených variant. Prostorové požadavky pro instalaci výměníkové stanice se liší dle výkonu. Výměníková stanice může být ve vlastnictví majitele objektu, ale i ve vlastnictví teplárenské společnosti. Je zde i další varianta a tou je bloková výměníková stanice (pro více objektů) a do jednotlivých odběrných míst je již vedena topná voda, případně teplá voda s cirkulací.

Před připojením k SZTE je nelépe znát tepelnou ztrátu objektu, počet bytů (kvůli přípravě teplé vody) a také dostupnost SZTE v místě připojení. Zároveň je vhodné rozhodnout se, zdali si výměníkovou stanici investor zainventuje sám nebo ji zhotoví teplárenská společnost, která se také o výměníkovou stanici bude starat. Existují dva základní typy výměníkových stanic (tlakově závislá a tlakově nezávislá). V dnešní době se nejvíce vyskytuje tlakově nezávislá. O typu použité výměníkové stanice Vás informuje teplárenská společnost. Popis tlakově závislé a nezávislé předávací stanice je uveden v termínech a definicích.

Schéma SZTE s jednotlivými odběrnými místy:

http://www.tscr.cz/schema/?ids=10&h=550

Obrázek - Tlakově nezávislá předávací stanice se směšovacím čerpadlem v ohřevu TV

Tlakově nezávislá předávací stanice se směšovacím čerpadlem v ohřevu TV

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační cena výměníkové stanice Nelze určit, je nutné vždy znát, na co bude výměníková stanice určena (vytápění, ohřev TV, technologie nebo možné kombinace) Kč/kW
Úspora komodity lokální Elektřina, plyn
běžná návratnost instalace Nelze jednoduše určit let
Na čem závisí návratnost Návratnost závisí především na ceně tepelné energie a taktéž na tom, kdo bude majitelem stanice (vlastník nebo teplárenská společnost), díky tomu roste/klesá vstupní investice
Provozní náklady 410,00 - 1 139,00 Kč/GJ - cenová mapa zde http://www.naseteplo.cz/?id=1005
Provozní náklady ostatní Dle vlastníka výměníkové stanice, při vlastním výměníku nutno uvažovat s občasnou obsluhou
Účinnost deskových výměníků 98 – 99,9 %

Spočtěte si sami

Pro tento zdroj tepla nelze jednoduše spočítat investice, potažmo provozní náklady, jelikož do výpočtu vstupuje mnoho parametrů. Provozní a investiční náklady se mění dle teplárenských společností v závislosti na velikosti objektu (potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody), koho bude v budoucnu výměníková stanice apod. 

http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Bezobslužný a minimálně hlučný provoz
 • Nepatrné prostorové nároky na umístění technologie
 • Využité odpadní teplo
 • Teplo se vyrábí i z obnovitelných zdrojů
 • Nepřetržitý monitoring provozu dodávky tepla (měřiče tepla)
 • Koeficient neobnovitelné primární energie, který je v porovnání s ostatními palivy velice příznivý
 • Nemusí být předimenzovaný zdroj tepla, jak tomu bývá u jiných systémů
 • Snadné připojení i z důvodu odpojení jiných odběrných míst
+

Příležitosti

 • Koeficient neobnovitelné primární energie, který je v porovnání s ostatními palivy velice příznivý, využití pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie
-

Slabé stránky

 • Výměníková stanice ve vlastnictví teplárenské společnosti (uzavřený prostor, do kterého nemá majitel objektu přístup)
 • Cena tepla je velmi proměnlivá a ve většině případů vyšší než jiné zdroje tepelné energie, dle polohy objektu a konkrétní cenové nabídky
 • Teplo se vyrábí i z neobnovitelných zdrojů
 • Při výpadku není žádný alternativní systém dodávek energie
 • Tepelné ztráty v primárních potrubích
 • Zastaralá primární soustava (povětšinou není nijak modernizována) 
 • Odpojení od SZTE (v některých případech trnitá cesta)
 • Z důvodu odpojení více objektů na trase SZTE může vzrůst cena tepelné energie z důvodu tepelných ztrát potrubí, které zůstanou stejné a jejich rozpočítání jde pak do méně odběrných míst
-

Mýty

 • Mýtem je, že SZTE je nejlevnější druh vytápění v ČR. Toto není pravdou a je nutné vždy přihlédnout na cenu příslušné SZTE v okolí a vyhodnotit případné alternativy, které mohou vyjít v Kč/GJ (Kč/kWh) energie levněji

Související úsporné opatření

Odpojení od CZT
Změna distribuční sazby

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Energetický mix: http://www.ote-cr.cz/statistika/narodni-energeticky-mix/narodni-energeticky-mix 

https://www.vecr.cz/sites/default/files/asset/document/co-mozna-nevite-o-czt.pdf

http://www.naseteplo.cz/?id=1005&1517262415

Externí články, publikace

http://oenergetice.cz/teplarenstvi/jak-funguje-soustava-centralniho-zasobovani-teplem-v-cr/

http://vytapeni.tzb-info.cz/teorie-a-schemata/4627-predavaci-stanice-tepla-v-soustavach-czt-uvod

Specialisté z okolí
Načíst další