Změna distribuční sazby

Popis úsporného opatření

Změna distribuční sazby

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Distribuční sazba elektrické energie stanovuje způsob, jakým bude účtována elektrická energie. Distribučních sazeb je celá řada. Lidé nejčastěji rozlišují jednotarifovou sazbu (tj. po celý den stojí elektrická energie stejně) nebo dvoutarifovou sazbu (v průběhu dne se cena spotřebované elektrické energie mění, tzv. vysoký a nízký tarif). 

Sazby však nejsou pouze dvě, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale je jich celá řada v závislosti na instalovaných spotřebičích, které daná domácnost využívá. Jinou sazbu tak bude mít domácnost, která elektřinu používá pouze ke svícení a vaření, další sazba se použije, pokud elektřinou ohřívá teplou vodu v zásobníku a ještě jiná, pokud vytápí tepelným čerpadlem či elektrokotlem.

Na jakou sazbu máte nárok, Vám sdělí Váš dodavatel elektrické energie, případně distributor, který v oblasti odběrného místa působí.

Nastavení správné distribuční sazby je klíčové pro správné účtování elektrické energie. Pokud byste například elektřinou topili a přitom používali jednotarifovou sazbu, může Vás při vyúčtování čekat nepříjemné překvapení v podobě neúměrně vysoké faktury.

Distribuční sazbu lze měnit pouze jednou za rok.

Obrázek - .

.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Změna distribuční sazby je zdarma.

Pro její získání však mohou vzniknout náklady, abyste distributorovi byli schopni doložit požadované dokumenty jako je zpráva revizního technika (cca 500-1000 Kč), případně výpočet tepelné ztráty objektu, který distributor v některých případech může požadovat (do 5000 Kč). Někdy je také potřeba upravit rozvody elektrické energie a připravit okruhy na samostatné jističe řízené HDO (cena závisí na velikosti objektu. Řádově se může jednat o 5-20 tis Kč)

Změnu sazby provádíme prakticky vždy proto, abychom zaplatili co nejnižší účet za elektrickou energii. Pokud tedy máte distribuční sazbu nastavenou špatně, může její změna přinést velmi výraznou úsporu, díky snížení ceny za spotřebovanou kWh.

Spočtěte si sami

Kalkulátor ERU – dodavatelé, sazby: http://kalkulator.eru.cz/

Kalkulátor ERU – kontrola faktury: http://faktura.eru.cz/

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

·  Úspora financí za spotřebovanou elektrickou energii

·  Využití nízkého tarifu pro celou domácnost

+

Příležitosti

•   

-

Slabé stránky (mýty)

•  Při výraznější změně spotřeby energie nutno prověřit vhodnost sazby, případně provést změnu

•  Nutnost výměny elektroměru (u některých sazeb)

•  Nutnost navýšení jističů (při zvýšení spotřeby)

-

Hrozby

•  Výrazně vyšší účty za elektřinu při špatné sazbě

Související úsporné opatření

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

https://www.cenyenergie.cz/jak-se-vyznat-v-sazbach-elektriny/#/promo-ele

https://www.eru.cz/documents/10540/2887244/ERV_9_2017.pdf/64205d32-c710-49af-98e7-ec2f42c51571

http://dodavatelektriny.cz/uzitecne-informace/jak-vybrat-distribucni-sazbu

Externí články, publikace

https://www.cez.cz/cs/podpora/smlouva/zmena-smlouvy/10.html

https://www.eon.cz/domacnosti/kontakty-podpora/poruchy-a-technicke-dotazy/optimalizace-distribucni-sazby/jak-zmenim-svou-distribucni-sazbu

https://www.pre.cz/cs/domacnosti/elektrina/

https://www.penize.cz/spotrebitel/256691-distribucni-sazby-elektriny-mate-tu-spravnou

Audio záznam: Rozklíčování fixních plateb faktury za elektřinu malodběratele 

Specialisté z okolí
Načíst další