Sloučení více systémů MaR do jednoho systému (BMS systémy)

Popis úsporného opatření

Sloučení více systémů MaR do jednoho systému (BMS systémy)

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Sloučení více systémů MaR (vytápění, VZT, chlazení,) je vhodné tam, kde jsou jednotlivé systémy osazeny, avšak vzájemně nespolupracují. To může vést k nadbytečné spotřebě energie. 
Jsou známé případy, kdy oddělený systém MaR pro systém vytápění nespolupracoval se systémem MaR pro technologii chlazení a tyto systémy se vzájmně ovlivňovali. Jakmile systém vytápění vyhodnotil požadavek na zvýšení teploty v klimatizovaném prostoru (např. způsobeno individuálním požadavkem pracovníka), běželo vytápění a chlazení současně což způsobuje na obou stranách energetické ztráty.

Častým případem je například souběh vytápění a chlazení u administrativně výrobních provozů, kde je realizováno využití zpětného tepla z kompresorů stlačeného vzduchu ve výrobě. Toto teplo lze využít celoročně, ale v letních měsících pouze na přípravu teplé vody. Stávající se případy, kdy obsluha (či servopohony pomoci MaR ÚT) neuzavřou okruh vytápění v letních měsísích a topná voda (byť zadarmo jakožto odpadní produkt z kompresorů) koluje objektem v rozvodech vytápění a ohřívá tak prostor, který je klimatizován.

V případě sloučení jednotlivých MaR do jednoho centrálního "pultu" se těmto případům lze vyvarovat. U větších objektů se těmto systémů říká tzv. BMS (building management system). BMS většinou v sobě obsahuje sběr měřených dat i několik měsíců či let zpětně, díky podružným měřidlům je archivována spotřeba jednotlivých energie na vytápění, chlazení, elektro, spotřeba vody aj. Vyspělé systémy jsou pak přes internet propojené s ostatními budovami vlastníka a vzájemně se data porovnávají a vyhodnocují pro dosažení ještě větších energetických úspor.

Obrázek - Centrální pult MaR neboli BMS.

Centrální pult MaR neboli BMS.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Dle velikosti provozu a jeho potřebách. Ceny se počítají podle počtu čidel a „sbíraných“ bodů v objektu. Například při zavedení BMS do většího administrativního celku o cca 100 kanceláří se cena může pohybovat mezi 150 – 200 tis. Kč. Komplexnější systémy včetně zabezpečovacího systému a níže uvedeného může přesahovat i 500 tis. Kč
Co vše může BMS obsahovat ·  Systémy vytápění, chlazení, větrání (společně někdy nazývané jako HVAC systémy). Sbírané jsou jak teploty upravovaného vzduchu, ale také obsahuje monitoring teplot vnitřního prostředí

·  Napojeny jsou fakturační ale i podružné měřiče energie.

·  Hlídání a ovládání ¼ hodinového maxima

·  Osvětlení (vnitřní i venkovní)

·  Ovládání výtahů

·  Zabezpečovací systém objektu

·  Kontrola přístupů do objektu

·  Propojené IT objektu

·  Ideální by měla být min. roční archivace všech měřených dat pro snadnější analýzu spotřeb energie a kvality vnitřního prostředí

Spočtěte si sami

Vyčíslit úspory potažmo návratnost nasazením centrálního pultu MaR (BMS) nelze. Vždy se jedná o individuelní přistup po důkladné analýzy dané budovy a technologie. 

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na dodané energii pokud jsou data vyhodnocována

•  Jednotlivá data jsou archivována pro budoucí možnost analýzy. Například sledovat jak se choval systém chlazení při zemní prohlídce objektu energetickým auditorem

•  Vše je přehledně na jednom místě. Některé systémy lze ovládat (či pouze sledovat alarmy) na dálku prostřednictvím mobilního zařízení z pohodlí domácí kanceláře

+

Příležitosti

•  Možno získat státní příspěvek pro podnikatelský sektor

-

Slabé stránky (mýty)

•  Lze využít tam, kde je více oddělených systémů.

•  V případě časté fluktuace obsluhy BMS není systém využit 100% díky neznalosti

•   Mýtem je, že po nasazení BMS vlastník objektu ušetří automaticky 40% energie,

-

Hrozby

•  V případě výpadků počítače

Související úsporné opatření

Instalace elektroměru
Instalace vodoměru

Instalace plynoměru

Instalace měřiče tepla (kalorimetru)

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další