Snížení velikosti předimenzovaného zásobníku

Popis úsporného opatření

Snížení velikosti předimenzovaného zásobníku

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Zásobník teplé vody (bojler) slouží pro nesoučasnou přípravu teplé vody a její distribuci. Obvykle se používá jako elektrický bojler pro využívání elektřiny v nízkém tarifu či tam, kde je omezený tepelný příkon při nadměrném odběru teplé vody, např. při nárazovém sprchování ve firmách, kde by byl pro okamžitou přípravu teplé vody potřeba nadměrný příkon. Ze zásobníku však neustále uniká teplo. Únik tepla je závislý na tepelných izolacích a jejich účinnosti, na ploše povrchu zásobníku a na rozdílu teplot mezi teplotou v zásobníku a teplotou okolí zásobníku.

Zásobníky na teplou vodu bývají často předimenzované, neboť dřívější potřeba teplé vody byla vyšší (teplá voda se používala např. na praní, mytí nádobí apod., což nyní zabezpečují automatické stroje vlastním ohřevem), byla vyšší současná potřeba teplé vody (většina obyvatel měla pracovní dobu ve stejný čas a tím i současně chodili z práce a současně vykonávaly většinu činností), nebo nebyl dostatečný příkon tepla (např. příprava teplé vody byla dříve elektrická, nyní je z CZT ve výměníku).

Úspora tepla spočívá ve výměně stávajících zásobníků na teplou vodu za nové, které mají obvykle kvalitnější tepelné izolace, a zejména mají nižší povrch, kterým dochází k tepelným ztrátám.

Někdy se též vyplatí omezit či zcela zrušit centrální přípravu teplé vody a nahradit ji lokálními ohřívači, ať již průtočnými či malými zásobníky.

Obrázek - Zásobník teplé vody o velikosti 1000 a 800 litrů.

Zásobník teplé vody o velikosti 1000 a 800 litrů.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady dle velikosti zásobníků
běžná návratnost instalace 2 – 15 let
Na čem závisí návratnost Na stavu a velikosti původních zásobníků, na ceně energie, na kvalitě a velikosti nových zásobníků.

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na dodané energii

•  Zmenšíte prostor rezervovaný pro zásobníky TV, který lze využít pro jiný účel

+

Příležitosti

•  Dotační příspěvek pro podnikající sektor

-

Slabé stránky (mýty)

•  Zpravidla se jedná o značnou investici

-

Hrozby

•  Může hrozit, že demontáž stávajícího zásobníku bude znamenat i zásah do stavební konstrukce pro získání prostoru pro demontování

Související úsporné opatření

Umístění zásobníku z nevytápěných do vytápěných prostor
Tepelná izolace zásobníku TV
Trvalý monitoring systému přípravy TV

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Nejčastější chyby při návrhu zásobníku teplé vody

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další