Solární termické kolektory na přípravu TV a vytápění

Popis úsporného opatření

Solární termické kolektory na přípravu TV a vytápění

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Solární kolektory na přípravu teplé vody s možností přitápění je ideální možností jak "zdarma" v letních měsících ohřáv vodu v zásobníku teplé vody a v přechodném období využít energii slunce na vytápění.

Standardní způsoby ohřevu vody (typicky elektrický bojler, plynový kotel, případně jiné zdroje v rámci vytápění objektu) jsou nákladné na spotřebovanou energii. Zejména cena elektřiny je vysoká a z dlouhodobého hlediska roste. Při ceně elektřiny 3 kč/kWh a standardní spotřebě teplé vody na osobu 40 l/os.den vychází roční náklad na přípravu teplé vody boilerem kolem 2400 Kč/os.rok.

Z celoroční bilance obvykle pokryje ohřev teplé vody pomocí solárního systému zhruba 70-80% s největším využitím v letních měsících. Tedy cca 1800 Kč/os.rok ušetří solární systém. Na přitápění ze spotřeby energie na vytápění je solární pokrytí kolem 2-4%, což je z pohledu celoroční bilance zanedbatelné procento a pro vytápění se solární systém nevyplatí.

Pro běžnou domácnost stačí instalovat 2-3 solární panely na střechu a zásobník kolem 200-300 litrů pro potřeby teplé vody nicméně při propojení s topným systémem je v topném systému zapojena větší akumulační nádrž (např. 1000 litrů) do které je zapojen jak zdroj tepla na vytápění, tak okruh ze solárního systému.

Solární systém na přitápění je i z pohledu letního období předimenzován a hrozí přehřátí systému. Ideálním mařením energie v letních měsících je pak například bazén. V některých případech lze mařit energii například do radiátoru umístěném v chladném prostředí (sklep, garáž aj.) nebo se dává i do venkovního prostředí.

Obrázek - Solární systém na přípravu teplé vody, přitápění a ohřev bazénu

Solární systém na přípravu teplé vody, přitápění a ohřev bazénu

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné ceny pro rodinné domy 170 000 – 200 000 Kč
Orientační cena jednoho panelu 9000 - 15000  Kč/panel
Orientační cena zásobníku pro RD 20 000 Kč/ks
běžná návratnost instalace Cca 20 let
Náplň v solárním okruhu solanka
Na čem závisí návratnost Na ceně energie, která by byla použita místo solárního ohřevu. V případě, že byl původním zdrojem elektroboiler, vytěsňuje se tak tím cena elektřiny cca 2,5 Kč/kWh. V případě, že je zdrojem tepelné čerpadlo, pak je cena „původní“ energie cca 0,8 Kč/kWh a solární systém se méně vyplatí (pomalu vrací).
Vlastní spotřeba Pouze na pohon oběhového čerpadla 5-20W (toto je jediná spotřeba z „neobnovitelného zdroje energie“ elektřiny
Běžná velikost pro dimenzování 1 m2 solárního panelu na osobu + cca 1 m2 na každých 10 kW tepelné ztráty
Optimální sklon od horizontu 30-50 °
Roční produkce energie 250-350
Účinnost solárního systému 33%
Optimální velikost akumulační nádrže Solární systém je většinou zapojen do velké akumulační nádrže, kam je zapojen i hlavní zdroj vytápění. Pro letní měsíce se pak většinou instaluje druhý menší zásobník pouze na teplou vodu a tento zásobník lze orientačně navrhnout dle zásady: 50 litrů na jednu osobu.

Tedy orientačně pro 2-4 člennou rodinu = 200-250 litrů

Pro 4-6 člennou rodinu = 300 litrů

Pro 6-9 člennou rodinu = 500 litrů

Spočtěte si sami

Kalkulačka Tzbinfo: Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Výpočet vychází z TNI 73 0302 - Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup

Bližší popis technické normalizační informace TNI zde.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Obnovitelný zdroj energie

•  Při správně naddimenzované velikosti solárních panelů ušetří 70-80% spotřeby energie na přípravu teplé vody (v létě až 100%, v zimním období kolem 0-10%)

•  Samotížný systém bez nuceného oběhu je zcela bez spotřeby elektřiny. Tento sytém je vhodný pro spotřebu denní vody do 300 l/denně.

•  I systémy s nuceným oběhem (častější varianta) má zanedbatelnou spotřebu elektřiny oběhového čerpadla.

•  Pomocí solárního systému lze regenerovat vrty pro tepelné čerpadlo přes letní období. Nicméně samotná kombinace TČ+solární systém je ekonomicky nevýhodná.

+

Příležitosti

•  Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)

-

Slabé stránky, hrozby

•  Nelze využít 100% pro vytápění objektu. Roční pokrytí energie ze slunce je kolem 3-5% ze spotřeby energie na vytápění.

•  V létě hrozí přehřátí solárního systému. Proto je nutné systém optimálně naddimenzovat na předpokládanou spotřebu vody v objektu. Případné přebytky energie lze ukládat do bazénu.

•  Kombinace s úspornými zdroji energie jako je tepelné čerpadlo, kotel na dřevo aj. je neekonomická.

•  Z pohledu ekonomiky je výhodnější solární systém pouze na teplou vodu, který vyjde pro 4 člennou rodinu na cca 130 000 Kč. Na přitápění se systém spíše nevyplatí

-

Mýty

•  Mýtem je, že se solární systém vyplatí v kombinaci s tepelným čerpadlem. Z tepelného čerpadla je již tak levná energie, že se solární systém nevrátí ani za dobu životnosti samotného systému. I z kotle na dřevo je energie levná cca 0,8 Kč/kWh a solární systém se pomaleji vrací. Nicméně zde je výhoda vykoupena tím, že není třeba štípat a přikládat dřevo.

Související úsporné opatření

Solární termické kolektory na přípravu TV
Vzduchové solární kolektory

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Tzb-info: Typy solárních kolektorů

Tzb-info: Parametry solárních kolektorů, účinnost a výkon kolektoru

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další