Solární termické kolektory na přípravu TV

Popis úsporného opatření

Solární termické kolektory na přípravu TV

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Solární kolektory na přípravu teplé vody je ideální možností jak "zdarma" v letních měsících ohřáv vodu v zásobníku teplé vody. 

Standardní způsoby ohřevu vody (typicky elektrický bojler, plynový kotel, případně jiné zdroje v rámci vytápění objektu) jsou nákladné na spotřebovanou energii. Zejména cena elektřiny je vysoká a z dlouhodobého hlediska roste. Při ceně elektřiny 3 kč/kWh a standardní spotřebě teplé vody na osobu 40 l/os.den vychází roční náklad na přípravu teplé vody boilerem kolem 2400 Kč/os.rok.

Z celoroční bilance obvykle pokryje ohřev teplé vody pomocí solárního systému zhruba 70-80% s největším využitím v letních měsících. Tedy cca 1800 Kč/os.rok ušetří solární systém. 

Pro běžnou domácnost stačí instalovat 2-3 solární panely na střechu a zásobník kolem 200-300 litrů.

Solární systém nesmí být předimenzován, jinak hrozí v letních měsících přehřátí systému. Ideálním mařením energie v letních měsících je pak například bazén. V některých případech lze mařit energii například do radiátoru umístěném v chladném prostředí (sklep, garáž aj.) nebo se dává i do venkovního prostředí.

Využitím energie ze slunce přispívají solární systémy ke snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby nerostných surovin. Na rozdíl od fotovoltaických systémů je i jejich likvidace mnohem snazší, méně finančně náročná a šetrná vůči přírodě. Hlavními materiály použitými pro solární systémy jsou měď, hliník a nerez. To zaručuje dlouhou životnost a po jejím vypršení i jednoduchou ekologickou likvidaci.

Obrázek - Solární ploché termické kolektory na střeše rodinného domu

Solární ploché termické kolektory na střeše rodinného domu

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné ceny pro rodinné domy 120 000 – 150 000 Kč
Orientační cena jednoho panelu 9000 - 15000  Kč/panel
Orientační cena zásobníku pro RD 20 000 Kč/ks
běžná návratnost instalace Cca 20 let
Náplň v solárním okruhu solanka
Na čem závisí návratnost Na ceně energie, která by byla použita místo solárního ohřevu. V případě, že byl původním zdrojem elektroboiler, vytěsňuje se tak tím cena elektřiny cca 2,5 Kč/kWh. V případě, že je zdrojem tepelné čerpadlo, pak je cena „původní“ energie cca 0,8 Kč/kWh a solární systém se méně vyplatí (pomalu vrací).
Vlastní spotřeba Pouze na pohon oběhového čerpadla 5-20W (toto je jediná spotřeba z „neobnovitelného zdroje energie“ elektřiny
Běžná velikost pro dimenzování 1 m2 solárního panelu na osobu
Optimální sklon od horizontu 30-50 °
Roční produkce energie 250-350 kWh/m2
Optimální velikost akumulační nádrže 100 litrů na jeden panel

Spočtěte si sami

Kalkulačka Tzbinfo: 

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Návratnost solární tepelné soustavy

Výpočet vychází z TNI 73 0302 - Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup

Bližší popis technické normalizační informace TNI zde.

V případě využití solárních kolektorů pro ohřev vody v bazénu lze využít zjednodušené kalkulačky pro výpočet potřebné energie pro ohřátí bazénu

https://www.bydlimesfilipem.cz/cs/kalkulacky/kalkulacka-bazen

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Obnovitelný zdroj energie
  • Při správně naddimenzované velikosti solárních panelů ušetří 60-70% spotřeby energie na přípravu teplé vody (v létě až 100%, v zimním období kolem 0-10%)
  • Samotížný systém bez nuceného oběhu je zcela bez spotřeby elektřiny. Tento sytém je vhodný pro spotřebu denní vody do 300 l/denně.
  • I systémy s nuceným oběhem (častější varianta) má zanedbatelnou spotřebu elektřiny oběhového čerpadla.
  • Pomocí solárního systému lze regenerovat vrty pro tepelné čerpadlo přes letní období. Nicméně samotná kombinace TČ+solární systém je ekonomicky nevýhodná.
+

Příležitosti

  • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky, hrozby

  • V létě hrozí přehřátí solárního systému. Proto je nutné systém optimálně naddimenzovat na předpokládanou spotřebu vody v objektu. Případné přebytky energie lze ukládat do bazénu.
  • Nelze využít 100% pro vytápění objektu. Roční pokrytí energie ze slunce je kolem 3-5% ze spotřeby energie na vytápění.
-

Mýty

  • Mýtem je, že se solární systém vyplatí v kombinaci s tepelným čerpadlem. Z tepelného čerpadla je již tak levná energie, že se solární systém nevrátí ani za dobu životnosti samotného systému. I z kotle na dřevo je energie levná cca 0,8 Kč/kWh a solární systém se pomaleji vrací. Nicméně zde je výhoda vykoupena tím, že není třeba štípat a přikládat dřevo.

Související úsporné opatření

Zapojení solárních bojlerů do kaskády
Solární termické kolektory na přípravu TV a vytápění
Vzduchové solární kolektory

Fotovoltaický systém

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Tzb-info: Solární soustavy pro přípravu teplé vody na panelových domech

Solární zásobníky
Ekonomika solárních tepelných soustav I

Externí články, publikace

Prvky solárních soustav I

Prvky solárních soustav II

Prvky solárních soustav III

Účinnost vakuových trubkových solárních kolektorů

Specialisté z okolí
Načíst další