Spalinové výměníky

Popis úsporného opatření

Spalinové výměníky

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Spalinové výměníky mají největší uplatnění tam, kde je velké množství odpadního tepla z technologických procesů a toto teplo lze dále využívat pro vytápění, přípravu teplé vody nebo například pro absorpční chlazení, kdy je spalinový výměník součástí absorpční chladící jednotky a teplo slouží jako zdroj energie pro výrobu chladu.

V malém měřítku se spalinové výměníky používají i v domácnosti. Na kouřovod pro kamna/kotel lze dodatečně naisnstalovat výměník tepla, který dodatečně zchladí spaliny a teplo je využito pro vytápění místnosti.

U kondenzačních kotlů je spalinový výměník nainstalován již z výroby. Kotel tak obsahuje dva výměníky. Jeden teplovodní, kdy je ohřívána voda přímo plamenem nad hořákem, druhý teplovodní v kaskádě nainstalovaný výstupu z kotle/komínu, kdy jsou spaliny ochlazeny i pod 30°C. Bod kondenzace zemního plynu je mezi 50-55°C, nad tuto teplotu nedochází ke kondenzaci spalin.

Obrázek - Spalinový výměník na spalinách o teplotě 500°C a výkonu 460 kW. Využití odpadního tepla bioplynové stanice.

Spalinový výměník na spalinách o teplotě 500°C a výkonu 460 kW. Využití odpadního tepla bioplynové stanice.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační cena Pro malé aplikace (domácí kotle) – výměník spaliny/vzduch stojí v řádu 1000-3000 Kč podle designu.

Pro větší aplikace pro průmysl je cena velmi individuální podle typu procesu, výkonu a dalšího využité tepla.

Například aplikace využití odpadního tepla z bioplynové stanice v Kladrubech u Radnic stála v řádu 25 mil. Kč se státním příspěvkem 11 mil. Kč. Součástí je výměník 460kW, akumulační nádoby 32 m3, cca 4km předizolovaného potrubí a 46 domovních předávacích stanic

Ostatní náklady Kontrola výměníku, případné čištění
Cena uspořené energie Záleží na tom, jaké teplo z jakého zdroje, odpadní teplo nahrazuje. Pokud ze zemního plynu, úspora je cca 1-1,3 Kč/kWh
Návratnost investice Záleží za ceně tepla, které by se jinak muselo vyrobit a roční kalkulaci využitelnosti odpadního tepla

Spočtěte si sami

Pro kalkulaci využitelnosti odpadního tepla ze spalin nebyl dohledán žádný dostupný výpočetní nástroj.

Pro kalkulaci je třeba znát teplotu spalin, součastnost - tedy kolik hodin denně/týdně/měsíčně/ročně zdroj produkuje spaliny o určité teplotě. Pro výpočet výkonu výměníku je pak také třeba znát průtok spalin kouřovodem.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Odpadní teplo, které by jinak nebylo využito, je přes výměník dále využito pro vytápění, přípravu teplé vody aj.
  • Úspora dodané energie na vytápění aj.
  • Možná vyrábět z odpadního tepla chlad – viz absorpční chlazení či trigenerace
  • U větších aplikací lze získat topnou vodu celoročně do 100°C.
+

Příležitosti

  • Na využití odpadního tepla lze získat státní podporu jak v podnikatelském sektoru, tak ve veřejném pro města a obce (např. u bioplynových stanic)
-

Slabé stránky, hrozby

  • Výměník a potrubí za výměníkem je potřeba instalovat nerezový díky agresivnímu kondenzátu
  • V případě vzniku kondenzátu není možné kondenzát vypouštět přímo do kanalizace, ale před neutralizační nádrž ředit v poměru, který dovoluje správce kanalizace
  • Nutno pravidelně čistit výměník a spalinovou cestu. Směs tuhých částic ve spalinách a kondenzát mohou vytvořit nadměrnou tlakovou ztrátu pro průchod spalin. U bioplynových stanic se pak používají tzv. žáruvzdorné výměníky tepla.
  • Při návrhu výměníku je dodržet nízkou tlakovou ztrátu na spalinové cestě (výměník s malým odporem v řádu 5-10Pa) aby se zdroj tzv. nedusil
-

Mýty

  • Spalinové výměníky media nazývají jako obnovitelný zdroj energie. V případě, že je zdrojem/palivem bioplyn, pak je samotná

Související úsporné opatření

Bioplynová stanice
Výměníky na vysokopotenciální teplo z lakoven

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další