Spalitelný odpad

Popis úsporného opatření

Spalitelný odpad

Poslední aktualizace: 8/11/2023

Spalitelný odpad louží pro výrobu elektrické energie (stejnosměrného proudu) ze slunečního záření s možností přeměny na střídavý proudpomocí invertoru (střídače). Vyrobenou elektřinu lze využít pro vlastní spotřebu, přípravu teplé vody, lze ji akumulovat do baterii. Případné přebytky lze prodávat do veřejné sítě. Více viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaika

Obrázek - undefined

undefined

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační náklady dle velikosti kotle, drtiče a dalších strojů
běžná návratnost instalace 8 – 15 let
Na čem závisí návratnost Na ceně tepla, na ceně stávající likvidace bioodpadu

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na dodané energii

+

Příležitosti

•  Obce mohou zaměstnat hůře zaměstnatelné osoby pro obsluhu drtičů

•  Ve výrobních podnicích se může jednat o činnost méně využitých pracovníků

•  Ve výrobě se jedná o jeden z efektivních způsobů odstraňování odpadů

-

Slabé stránky (mýty)

•  Vždy záleží na množství biomasy ke spalování a na jejím zpracování

-

Hrozby

•  Je nutné zajistit, aby spalitelný bioodpad neobsahoval nežádoucí příměsi, zejména různé barvy, hliníkové součásti apod.

Související úsporné opatření

Bioodpad
Bioplynová stanice

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další