Vnější tepelně izolační přizdívka

Popis úsporného opatření

Vnější tepelně izolační přizdívka

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Tepelně izolační přizdívka je keramický blok, kde celý vnitřek tvoří výplň z perlitu. Používá se jako tepelně-izolační přizdívka pro starší domy. Perlit je z hlediska životního prostředí v pořádku a keramika také. Krom toho při poklepání neduní (ani strakapoudovi). Přizdívka se používá jako venkovní nebo vnitřní zateplení.
Přizdívka je těžká konstrukce, proto musí mít nosný podklad, leží na ocelových konzolách, které se kotví do zdiva a obalí polystyrenem. Samotná přizdívka se kotví ke stěně talířovými kotvami, ale v daleko větších odstupech než například u polystyrenu.

Obvykle se používá plynosilikát o velmi nízké objemové hmotnosti, který má poměrně nízkou tepelnou vodivost. Lze také použít vnější přizdívku jako ochranu tepelné izolace a mezi stávající stěnu a přizdívku vložit tepelnou izolaci, která je tak chráněná proti poškození.

Při plánování tepelně izolační přizdívky je nutné vždy pamatovat na to, že na chladnější straně konstrukce musí být materiály s nízkou tepelnou vodivostí (s vysokou tepelnou izolací) a naopak s malým difuzním odporem, tedy prostupné pro páru. Naopak u teplejší strany konstrukce (zpravidla v interiéru) musí být konstrukce bránící prostupu vodní páry a mající menší tepelně izolační vlastnosti.

Obrázek - Vnější tepelně izolační přizdívka PROTON

Vnější tepelně izolační přizdívka PROTON

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady cca 3000 Kč/m3
Náklady na tepelně izolační desky při rozměru 390x600 mm Tl. 50mm = 400 Kč/m2

Tl. 100 mm = 780 Kč/m2

Tl. 160 mm = 1250 Kč/m2

Tl. 200 mm = 1560 Kč/m2

Návratnost >30 let
Na čem závisí návratnost Na ceně tepelné energie, kterou je objekt vytápěn
Tepelná vodivost 0,045 W/(m.K) 
faktor difuzního odporu 3
 ekvivalent standartní tepelné izolace180 mm EPS = 350 mm tepelně izolační přizdívky  

Spočtěte si sami

Pro výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

lze využít tuto kalkulačku na tzbinfo

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetříte na dodané energii
  • Povrch zateplení bude tvrdý
  • Tento způsob zateplení je zcela nehořlavý
+

Příležitosti

  • V případě doložení ertifikátu dokládající tepelněizolační vlastnosti, možno podpořit dotačními programy napříč sektory.
-

Slabé stránky

  • Přizdívka obvykle málo tepelně izoluje (2x méně než klasické tepelněizolační materiály)
  • Vyšší hmotnost než klasické zateplení polystyrenem nebo minerální vatou
  • Je potřeba staticky posoudit přitížení konstrukce
  • Pracná montáž
  • Nadpraží nad okny tvoří keramický překlad doplněný izolačními deskami, ale stále je to slabší místo stavby, tedy tepelný most.
-

Mýty

  • Mýtem je, že tyto přizdívky mají stejné teleně izolační vlastnosti jako olystyren nebo vata.

Související úsporné opatření

Zateplování obvodového pláště
Zateplení stěn a stropu k nevytápěným prostorům

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

https://www.perlikprojekce.cz/2015/03/alternativni-zatepleni-bau/
video:

https://www.youtube.com/watch?v=cuZJ4LqODX4

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další