Zateplení stěn a stropu k nevytápěným prostorům

Popis úsporného opatření

Zateplení stěn a stropu k nevytápěným prostorům

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Zateplování stěn a stropu k nevytápěným prostorům je zpravidlanejefektivnějším způsobem zateplování, neboť na zateplení je vždy nejdražší ochrana proti povětrnostním vlivům a vlhkosti. Zateplování se vždy provádí ze strany chladnější místnosti tak, aby nevznikaly problémy s difundující vodní parou.

Zateplení lze vlastně provést jakkoliv, tak aby na zateplované stěně byla co největší vrstva jakéhokoliv materiálu, který tepelně izoluje. Zde se dá skutečně použít téměř cokoliv, co bude vyhovovat z hlediska rizika požáru, estetičnosti a funkčnosti. Od sofistikovaných případů použití ETICS (viz kapitola zateplování obvodového pláště), přes prosté připevnění desek minerální vaty či pěnového polystyrénu až po obložení balíky slámy. Stejně tak na tepelnou izolaci podlahy lze opět použít cokoliv od mohutné vrstvy starých koberců přes seno, slámu až po foukanou buničitou vatu či rohože z minerální vlny. Vždy je však nutné řešit případnou vlhkost stěny a případně i podlahy.

Obrázek - Zateplení stropu z nevytápěného do vytápěného prostoru pěnovým polystyrenem EPS.

Zateplení stropu z nevytápěného do vytápěného prostoru pěnovým polystyrenem EPS.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na zateplení 100 – 1500 Kč/m2
Úspora komodity lokální teplo
Úspora komodity globální dle konkrétního paliva
běžná návratnost instalace 0,5 – 15 let
Na čem závisí návratnost Na ceně tepla, použitého materiálu a způsobu zateplení, ceně práce.
Provozní náklady ostatní
Dotace Pokud jde o nesystémové řešení, není na něj možné čerpat dotace
orientační roční úspora na 1 m2 50 – 150 kWh/m2

Spočtěte si sami

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

Pro ověření, zda navržené zateplení vyhoví podmínkám dotace Nová zelená úsporám můžete využít oficiální kalkulačky 

http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/

Pro výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

lze využít tuto kalkulačku na tzbinfo

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Ušetříte na teple na vytápění
 • Sníží se riziko plísní
 • U staveb s dřevěnými trámovými stropy se sníží riziko hniloby zhlaví stropních trámů
 • Sníží se teplota v letních horkách
 • Často jde o velmi levné řešení
+

Příležitosti

 • Lze získat státní příspěvek z dotačních prvků
-

Slabé stránky

 • Lze je zpravidla realizovat pouze na omezené plochy
 • Zpravidla je vhodné toto realizovat svépomocí
 • Nutno se zabývat vlhkostí zateplované konstrukce
 • Pozor na nevhodné materiály použité na nevhodná místa – mohlo by dojít k riziku požáru
-

Mýty

 • Mýtem je, že do nevytápěného sklepa, kde je umístěn kotel na vytápění neprobíhá žádná tepelná ztráta

Související úsporné opatření

Zateplení paty obvodového pláště - soklů
Zateplení podlahy půdy
Zateplení podlahy na zemině

Zateplování šikmých střech

Zateplení ploché střechy

Zateplování obvodového pláště

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další