Vnitřní zateplení

Popis úsporného opatření

Vnitřní zateplení

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Vnitřní zateplování je velmi problematické, a ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, je velmi drahé. To samozřejmě platí o dodatečném zateplování. Pokud se staví novostavba s tepelnou izolací umístěnou uvnitř, jde o jiný případ, cena může být i nižší než u vnějšího zateplování.

Při vnitřním zateplení je totiž nutné důkladně řešit nejen tepelné izolace v ploše konstrukce, ale zejména stavební detaily napojení obvodové konstrukce na ostatní konstrukce. Přitom je vždy nutné respektovat tepelně vlhkostní problematiku. Typickou ukázkou, jak může dojít k problémům je napojení na vnitřní stěnu, která je kolmá k obvodové stěně. V ideálním případě by mělo dojít k tomu, že tepelná izolace na obvodové stěně proběhne po jejím vnitřním líci. Pokud by se to takto provedlo, tak dojde ke 2 problémům. Prvním je statický, kdy kolmé stěny zajišťují ztužení objektu a vynechání napojení obvodové stěny na vnitřní stěny dojde k porušení vyztužení. Druhým problémem pak v tomto případě budou zvukové izolace. Kolmou stěnu je tedy potřeba také tepelně izolovat, a to tak, aby touto stěnou nedocházelo k vedení tepla ven. Obvykle se jedná o tepelnou izolaci po několik (5 až 8) metrů. Druhou možností je udělat z tepelné izolace náběhy tak, že u obvodové stěny je tepelná izolace obou stěn stejně silná a po cca 2 metrech je na obvodové stěně nulová, přičemž mezi tím je šikmá.

Při vnitřní tepelné izolaci je samozřejmě také nutné posoudit jiné teplotní namáhání, neboť stěna bude mít teplotu přibližně stejnou, jako vnější prostředí, tedy bude zvětšovat svoje rozměry dle teploty od -20 °C až po letních +35 °C. Přitom ostatní konstrukce v domu budou mít teplotu přibližně konstantní, a tudíž se nebudou hýbat.

Obrázek - Tepelně izolační desky s hydrofilní úpravou a systémových maltových a omítkových komponent.

Tepelně izolační desky s hydrofilní úpravou a systémových maltových a omítkových komponent.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady 1500 – 3000 Kč/m2
 Na co si dát pozorNa vlhkost v interieru a zabránění průniku vlhkosti pod povrch tepelné izolace, kde může vznikat kondenzace a degradace zdiva. 

Spočtěte si sami

Pro výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

lze využít tuto kalkulačku na tzbinfo

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Dojde k zateplení a tím menší potřebě tepla na vytápění
  • Zateplením nedojde ke změně vzhledu fasády, ani nedojde ke zvětšení objemu budovy
  • Sníží se akumulační schopnosti konstrukce, což umožní snížit teplotu vytápění v době nepřítomnosti osob
+

Příležitosti

  • Lze využít dotace na zateplování viz specifika pro jednotlivé sektory
-

Slabé stránky

  • Sníží se akumulační schopnosti konstrukce, což zvyšuje spotřebu tepla tam, kde pobývají lidé trvale (typicky bytové a rodinné domy)
  • Zmenší se vnitřní plocha místností
  • Je potřeba důkladně navrhnout všechny detaily, neboť hrozí problémy s plísněmi i nadměrnou kondenzací vodní páry v konstrukci
  • Je potřeba posoudit statiku budovy s ohledem na jiné teplotní namáhání
  • Je potřeba poučit uživatele budovy tak, aby nepoškodily konstrukce zabezpečující správné tepelně vlhkostní parametry konstrukce (např. přišroubování čehokoliv ke stěně, kdy může dojít k lokálnímu tepelně vlhkostnímu mostu.
-

Mýty

  • Mýtem je, že vnitřní zateplení výrazně sníží energetickou náročnost oproti vnějšímu zateplení. Pravdou je, že se pouze sníží akumulační schopnost konstrukce a interier se rychleji vytopí a tedy rychleji vyhladne. K úspoře může tedy dojít pouze u často přerušovaného vytápění.

Související úsporné opatření

Zateplování obvodového pláště
Vnější tepelně izolační přizdívka

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

https://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/novinky-spolecnosti-rockwool

Externí články, publikace

O vnitřním zateplení

Specialisté z okolí
Načíst další