Zasklení lodžií

Popis úsporného opatření

Zasklení lodžií

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Zasklení lodžií je poměrně efektivní způsobúspory energie na vytápění. Má však, bohužel, jednu slabou stránku. Tou je, že dle Stavebního zákona, resp. prováděcí vyhlášky o technických požadavcích na stavby musí být každá obytná místnost přímo větratelná a přímo osvětlená. Tedy uzavření lodžie znamená, že tím je před obytnou místnost, zpravidla obývací pokoj představená jiná uzavřená místnost. Tímto stavebním počinem se z původní obytné místnosti stává dle vyhlášky neobytná místnost. Z tohoto důvodu není možné na těchto oficiálních stránkách financovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu radit zasklívat lodžie.

Zasklení se zpravidla děje jednoduchým sklem, které je ukotveno v kolejničkách a kterému kování umožňuje se buď skládat, nebo otáčet. Existuje však i možnost kompletního zasklení tak, jak je patrné z obrázku.

Obrázek - Zasklení lodžie panelového domu

Zasklení lodžie panelového domu

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na zasklení 3 000 – 4 000 Kč/m zasklení
běžná návratnost instalace 2 – 5 let
Na čem závisí návratnost Na ceně energie, na uzavření ostatních případných možností větrání lodžie

Spočtěte si sami

Na toto úsporné opatření nebyl dohledán žádný volně dostupný výpočetní nástroj.
V případě, že o nějakém víte, kontaktujte prosím administratory webového portálu.

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Ušetříte na vytápění
 • Zvýší se čas, po kterou lze lodžii využívat
 • Sníží se riziko plísní okolo oken vedoucích na lodžii
 • Sníží se hluk v místnosti
 • Ochrana lodžie před sněhem a deštěm
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky

 • Místnost, která byla osvětlená a větraná přes lodžii se stane dle vyhlášky neobytnou místností
 • Nutnost požádat stavební úřad o vyjádření, zda tato úprava podléhá stavebnímu povolení
 • Hrozí, že při větru dojde k uvolnění zasklení
 • V některých případech může dojít ke kondenzaci vodní páry z vnitřní strany lodžie a vzniku plísní
 • Při komplet zavřené lodžii včetně těsnění mezi tabulemi skel se snižuje míra infiltrace a tedy proudění čerstvého vzduchu do interieru. Na jedné straně dochází k úspoře tepla na vytápění, ale na straně druhé se zhoršuje kvalita vnitřního prostředí (limitní hodnota koncentrace CO2 může být dosažena rychleji než bez zasklení). 
-

Mýty

 • Mýtem je, že zasklenou lodžií uživatel bytu ušetří přes 40% energie na vytápění.

Související úsporné opatření

Výměna oken a dveří
Výměna zasklení u oken a dveří
Částečné vyzdění výplní otvorů
Úspory tepla instalací okenic

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Tzb-info: Vliv zasklení lodžií na úspory v panelových domech s ohledem na vnitřní klima

Externí články, publikace

Opravy balkonů a lodžií u bytových domů
Počítačová simulace přirozeně větraných lodžií bytového objektu

Ostatní články na Tzbinfo na toto téma

Specialisté z okolí
Načíst další