Vysokoteplotní tepelné čerpadlo

Popis úsporného opatření

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Jedná se o tepelné čerpadlo jehož výstupní teplota dosahuje teplot přes 80°C bez použití elektrické dohřevu. Standardní tepelná čerpadla jsou schopná ohřát topnou vodu maximálně na 55 °C.

Vysokoteplotní TČ je v podstatě kaskáda dvou "standardních" tepelných čerpadel (kompresorů) za sebou a předehřáte chladivo se dále stlačí a ohřeje. Tento typ tepelného čerpadla je vhodný tam kde je nutné ohřívat topný systém trvale nad 45°C. Tedy bez zásahu do topného systému. Možná výstupní teplota je regulovatelná od 30 - 80°C.

Daní za tento zisk je snížení topného faktoru vysokoteplotních tepelných čerpadel, a tím prodražení provozních nákladů. Dalším negativem je vyšší pořizovací cena vysokoteplotního zařízení způsobená rozšířením zařízení o další kompresor a kondenzátor.

Vhodné jsou také pro provozy, kde je vělká spotřeba teplé vody jako jsou hotely, sportoviště, ubytovny, termální lázně atd. kde je spotřeba 3000 - 100 000 litrů teplé vody denně.

Dále jsou vhodná u starších domů, kde není předpoklad či nelze měnit stávající otopnou soustavu a otopná tělesa. U klasických tepelných čerpadel je nutné otopné těleso vyměnit za větší (cca o 20-30%) z důvodu nízké teploty a tedy nižšího výkonu tělesa. U vysokoteplotních toto není třeba.

Nejnovětší vysokoteplotní čerpadla využívají jako chladivo CO2.

Obrázek - Vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady Na vytápění lze orientačně počítat: 120 000 + 22 000*výkon v kW
 • příprava teplé vody +15 až 60 tis. Kč.

Tedy například instalace o 240 kW výkonu na vytápění je cena instalace cca 5 500 000 Kč.

Životnost 15-20 let
Orientační cena energie ze zdroje 0,7-0,9 Kč/kWh podle COP TČ
Návratnost Záleží na původním zdroji vytápění. V případě přechodu z biomasy (např. štípané dřevo) na tepelné čerpadlo je TČ nenávratné díky vyšší ceně energie. V případě přechodu z elektrokotle je návratnost pod 10 let.

Spočtěte si sami

Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění" na portálu tzbinfo:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Alternativní zdroje energie, který lokálně neprodukuje žádné škodliviny
 • Zdroj energie, o který se nemusíte starat. Spíná dle venkovní teploty a aktuální potřeby na vytápění či přípravu teplé vody
 • V případě přechodu z vytápění přímotopy na tepelné čerpadlo jsou provozní náklady třetinové. Z přechodu z plynu pak poloviční, ale aditivní úspora je na úspoře zásuvkové běžné elektřiny díky výhodnějšímu tarifu.
 • U kvalitních vzduchových čerpadel se hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 5m od venkovní jednotky pohybuje pod hodnotu 40dB(A), což se dá přirovnat např. k tikotu budíku vzdáleného 2m.
 • Vyšší teplota topné vody  tedy je možné použít „standartní“ velikost otopných těles.
 • Při správném návrhu není třeba bivalentní zdroj energie.
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
 • U RD lze získat na celý objekt výhodnou sazbu D57d (20h nízký tarif).
 • U bytových domů a podnikatelů je výhodná sazba pouze pro samotný zdroj vytápění C57d. Zbytek objektu má pak druhé hodiny s odlišnou sazbou (většinou C02d)
-

Slabé stránky, hrozby

 • Je potřeba zkontrolovat jistič, zda „utáhne“ také tepelné čerpadlo.
 • Životnost TČ je závislá od správného návrhu, projektu, návrhu odvodu kondenzátu od venkovní jednotky a pravidelného servisu
 • TČ v zimním období musí často odmrazovat, aby nezamrznul kondenzát u venkovní jednotky
 • Při větších aplikacích nad 3kg objemu chladiva v jednotce nutné revize „úniku chladiva“
-

Mýty

 • TČ není obnovitelný zdroje energie. Kompresor je poháněn elektřinou ze sítě. Čistý obnovitelný zdroj energie je například biomasa že energie ze slunce (fotovoltaika).
 • Hladina akustického výkonu není nikterak vysoká. Hluk je srovnatelný s myčkou na nádobí. Jen u nekvalitních značek je hluk vyšší a je třeba myslet na případné akustické zábrany.
 • Není třeba se obávat, že TČ dům nevytopí. Je potřeba jen správně výkon navrhnout na tepelnou ztrátu domu.
 • Mýtem také je, že po 15-20 letech končí životnost TČ, ale stačí vyměnit pouze kompresor v řádu 40-60tis. Kč a ne celé TČ.

Související úsporné opatření

Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda
Tepelné čerpadlo typu vzduch - vzduch

Tepelné čerpadlo typu voda - voda

Tepelné čerpadlo typu země - voda

Plynové absorpční tepelné čerpadlo

Klimatizační jednotky SPLIT

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Abeceda tepelných čerpadel

Externí články, publikace

Legislativní situace v oblasti chladiv 

Specialisté z okolí
Načíst další