Zateplení paty obvodového pláště - soklů

Popis úsporného opatření

Zateplení paty obvodového pláště - soklů

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Zateplení paty obvodového pláště – soklu je vlastně řešením tepelného mostu u základu, který vzniká stykem podlahy na terénu nebo nad studeným sklepem a obvodové zdi. Toto místo tradičně způsobuje vznik plísní u podlahy v přízemí, a proto jeho zateplení je velmi žádoucí. Zpravidla navazuje na zateplení stěny, avšak není to podmínkou. V úrovni nad terénem zateplujeme normálně, stejně jako jakékoliv zdivo. V úrovni do 300 mm nad terénem by měla být tepelná izolace nenasákavá. Zde se obvykle používá extrudovaný polystyrén, pěnový polyuretan či perimetrický polystyrén. Tepelnou izolaci je vhodné dát minimálně 500 mm pod úroveň podlahy v budově, lépe více. Pokud se zakopává pod úroveň terénu je bezpodmínečně nutné použít vodu nenasákavou tepelnou izolaci. Pokud není možné ji zakopat svisle podél stěny (např. pro rozšíření základů pod terénem), lze ji dát šikmo či vodorovně. Obvykle se používá tloušťka do 160 mm. Často je potřeba od budovy odvést vodu, což se provádí drenáží.

Obrázek - Zateplení spodní části obvodové stěny (soklu) extrudovaným nenasákavým polystyrenem (XPS)

Zateplení spodní části obvodové stěny (soklu) extrudovaným nenasákavým polystyrenem (XPS)

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na zateplení soklu 500 – 2500 Kč/m2
Úspora  energie na vytápění
běžná návratnost instalace 5 – 40 let
Na čem závisí návratnost Na ceně tepla, množství a druhu souvisejících prací.
Provozní náklady ostatní Údržba dle zvoleného řešení.
Dotace Samostatně dotace nelze získat. Pouze současně se získáním dotace na komplexní zateplení.
orientační roční úspora na 1 m2 10 – 25 kWh/m2

Spočtěte si sami

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

Pro ověření, zda navržené zateplení vyhoví podmínkám dotace Nová zelená úsporám můžete využít oficiální kalkulačky 

http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetříte na teple na vytápění
  • Dojde ke snížení rizika plísní v rozích v přízemí díky eliminaci tepelného mostu
+

Příležitosti

  • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky

  • Zpravidla je nutné řešit i odvodnění okolo objektu
  • Pokud má objekt porušenou hydroizolaci proti zemní vlhkosti, může dojít ke zvýšení zavlhnutí zdiva
-

Mýty

  • Mýtem je, že je zbytečné sokl izolovat, protože tvoří malé % z celkové plochy obálky budovy. Izolace je především pro eliminaci tepelného mostu a zabránění kondenzace na vnitřním povrchu kce.

Související úsporné opatření

Zateplení podlahy na zemině
Zateplování obvodového pláště

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/tepelna-izolace-soklu-univerzalni-reseni/diskuze/

Specialisté z okolí
Načíst další