Zateplení podlahy na zemině

Popis úsporného opatření

Zateplení podlahy na zemině

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Zateplování podlahy na zemině je velmi náročné, neboť to vždy souvisí s vykopáním stávající podlahy. Obecné rady jsou zde téměř nemožné, neboť vždy záleží na konstrukci domu. Je přitom nutné nejen odstranit stávající podlahu, ale věnovat se i základům, které nesmí být oslabeny a často ani nelze odkopat dostatečně silnou vrstvu terénu tak, aby bylo možné provést dostatečně mocnou tepelnou izolaci. Vždy je nutné dbát na ochranu proti vzlínání zemní vlhkosti, a to buď vhodným drenážováním nebo podříznutím zdiva a provedením vodorovné hydroizolace v podlaze. Vždy je také nutné se zabývat radonem a případnou protiradonovou izolací. 

Dle ČSN 73 0540-2 by měl být součinitel prostupu tepla minimálně U ≤ 0,45 W/(m2.K), doporučuje se však až 0,15 W/(m2.K).

Obrázek - Zateplení podlahy na zemině se provádí bud z extrudovaného polystyrenu nebo desek z MW určené pro podlahy (grafika: rockwool)

Zateplení podlahy na zemině se provádí bud z extrudovaného polystyrenu nebo desek z MW určené pro podlahy (grafika: rockwool)

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na zateplení 2000 – 4000 Kč/m2
Úspora  energie na vytápění
běžná návratnost instalace 15 – 30 let
Na čem závisí návratnost Na ceně tepla, použitého materiálu a způsobu zateplení, ceně práce.
Dotace Lze čerpat v rámci zateplování objektu.
orientační roční úspora na 1 m2 50 – 10 kWh/m2

Spočtěte si sami

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

Pro ověření, zda navržené zateplení vyhoví podmínkám dotace Nová zelená úsporám můžete využít oficiální kalkulačky 

http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/

Pro výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

lze využít tuto kalkulačku na tzbinfo

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetříte teplo na vytápění
  • Podlaha bude teplejší
+

Příležitosti

  • Tyto práce jsou obvykle spojeny s celkovou přestavbou a při komplexním zateplení lze získat státní příspěvek formou dotace jak pro domácnosti, podnikatelský sektor, tak veřejný sektor
-

Slabé stránky

  • Velmi náročné
  • Nutno se zabývat vlhkostí podlahy
  • Nutno se zabývat radonem
  • Je potřeba řešit statiku objektu tak, aby nedošlo k podkopání základů
-

Mýty

  • Mýtem je podlahu nemá cenu izolovat, protože je pod podlahou stejná teplota jako v domě. V zemině je cca 10-15°C a jakýkoli rozdíl teplot mezi interierem a druhou stranou způsobuje tepelnou ztrátu

Související úsporné opatření

Zateplení paty obvodového pláště - soklů
Zateplení ploché střechy
Zateplování obvodového pláště

Zateplování šikmých střech

Zateplení stěn a stropu k nevytápěným prostorům

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

http://www.geology.cz/extranet/vav/geologicka-rizika/radon

Specialisté z okolí
Načíst další