Zvýšení těsnosti potrubí

Popis úsporného opatření

Zvýšení těsnosti potrubí

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Testování vzduchotěsnosti potrubí na stavbě je standardem ve zdravotnických zařízeních a výrobních provozech. 
Motivací pro měření těsnosti v administrativní budově jsou zejména úspory energií z hlediska dlouhodobého provozu. Nadměrné úniky vzduchu z potrubí vedou k naddimenzovaným VZT jednotkám, větší spotřebě energie ventilátory a ke zvýšení jejich hlučnosti. V neposlední řadě se při závěrečném regulování a zprovoznění budovy nestane, že není možné naměřit požadované průtoky vzduchu na distribučních elementech.

Zvýšením těsnosti tedy můžeme ušetřit energii na vytápění, chlazení a elektrickou energii na pohon ventilátorů.

Míra úniku potrubí by měla být nižší než 2%. Jakékoli vyšší hodnoty způsobují nadměrné ztráty nejen tlakové, ale i energetické.

Obrázek - Izolace vzduchotechnického potrubí slouží nejen kvuli tepelnětechnickým únikům a zvýšení požární odolnosti.

Izolace vzduchotechnického potrubí slouží nejen kvuli tepelnětechnickým únikům a zvýšení požární odolnosti.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační cena Měření vzduchotěsnosti dle rozsahu VZT potrubí od 5000 do 20 000 Kč
Rozsah třídy těsnosti Dle ČSN EN 1507

A – limit vzduchotesnosti 0,027 xptest0,65x10-3

B – limit vzduchotesnosti 0,009 xptest0,65x10-3

C – limit vzduchotesnosti 0,003 xptest0,65x10-3

D – limit vzduchotesnosti 0,001 xptest0,65x10-3

Optimální těsnost potrubí Pod 2%

Spočtěte si sami

Pro toto úsporné opatření nebyl dohledán žádný volně dostupný výpočetní nástroj.

Lze případně dopočítat úsporu elektřiny ve ventilátorech díky snížení průtoku vzduchu pomocí tohoto vztahu viz tzbinfo

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Ušetří se energie na pohon ventilátorů
 • Špatnou montáží vzduchotechnického potrubí a špatným utěsněním lze ztratit až 30% dopravovaného vzduchu.
 • Při správném utěsnění mohou být jednotky VZT menší dimenze. Projektované množství vzduchu se dostane potrubím až k místu určení.
 • Sníží se hlučnost ventilátorů a samotného potrubí.
 • Rozvody jsou díky těsnosti hygieničtější
 • Nízká těsnost potrubí způsobuje přívod/odvod vzduchu do/z jiných částí budovy – kontrolou a utěsněním se těmto problémům předejde.
 • Při snížení tlakový ztrát se zlepší i hodnota SFP jednotek VZT
 • Při snížení potřebného objemu vzduchu o 10% se sníží příkon ventilátorů o 33%.
+

Příležitosti

 • Kontrola těsnosti je jeden z požadavků bodovaných certifikačním systémem LEED.
-

Slabé stránky, hrozby

 • Je nutno provést neprodleně po instalaci potrubí. Dodatečně je komplikované především ve stísněných prostorech odhalit případné úniku vzduchu (v podhledech, šachtách, strojovnách).
 • Utěsnění potrubí je potřeba udělat důkladně tak, aby nemuselo být potrubí přetěsňováno např. každý rok
-

Mýty

 • Mýtem je, že netěsnost do 10% je v pořádku. Měla by být pod 2%

Související úsporné opatření

Centrální větrací jednotka s rekuperací
Teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Minimalizace ztrát vzduchu v potrubních systémech a klimatizačních jednotkách
Těsnost vzduchotechnického potrubí a potřeba tepla

Externí články, publikace

ČSN EN 1507 Větrání budov – Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu – Požadavky na pevnost a těsnost

Specialisté z okolí
Načíst další