Kotel na kusové dřevo

Popis úsporného opatření

Kotel na kusové dřevo

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Kotle na dřevo bývají nejčastějším způsobem vytápění v českých domácnostech. Spalování biomasy je ekologické a spadají do kategorie obnovitelných zdrojů energie. 

Kotle mývají ocelové výměníky a keramické hořáky pro pyrolyzní spalování dřeva. Účinnost těchto kotlů bývá vysoká přes 90% a dosahují emisních tříd č.5 dle EN 303-5 a splnují tak kriteria EkoDesignu.

Kotle obsahují většinou také spalinový ventilátor, který je řízen na základě teploty spalin a teploty kotlové vody. 

Obrázek - Kotel na biomasu (kusové dřevo).

Kotel na biomasu (kusové dřevo).

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační cena výměníkové stanice Malé kotle pro rodinné domy stojí cca 30-80 tis. Kč

Měrná cena lze tak uvažovat kolem 1200-1800 Kč/kW za samotný zdroj vytápění (kotel) bez napojení, zásobníku aj.

Akumulační nádrž 1000 litrů pak stojí do 20 000 Kč včetně tepelné izolace a případných dvou výměníků (jeden od kotle, druhý od solárního systému)

Objem vody v kotli Cca 2-3 litry / kW
Cena energie Při nákupu dřeva cca 1000-1300 Kč/m3

Tj. cca 0,7-0,85 Kč/kWh energie.

Běžná návratnost instalace Nejlevnější způsob vytápění. V případě přechodu z elektrokotle, kdy je cena cca 2,5 Kč/kWh je vytápění dřevem takřka 3x levnější (cca 0,7-0,8 Kč/kWh) a návratnost je okamžitá při relativně nízké investici.
Provozní náklady Pouze štípání dřeva, vynášení popela, revize komína (cca 500 Kč/průduch) a v případě vodní smyčky proti přetopení kotle platíme za vodné a stočné, které je však zanedbatelné
Účinnost 80-92%

Spočtěte si sami

Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění" na portálu tzbinfo:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Obnovitelný zdroj energie
 • Velmi levný způsob vytápění. V případě „nakupování“ dřeva stojí energie cca 0,8 Kč/kWh
 • Kotle na dřevo jsou levné
 • Popel lze využít do kompostu
 • V případě krbových kamen příjemná atmosféra (živý oheň)
 • V některých kotlích lze díky konstrukci hořáku spalovat i peletky 
+

Příležitosti

 • Na kotle s ruční dodávkou paliva je možné získat dotační příspěvek jak s dotace Nová zelená úsporám, tak z krajské kotlíkové dotace
-

Slabé stránky, hrozby

 • Nutno štípat dřevo
 • Palivo nutno skladovat v suchém prostředí. V případě navlhnutí paliva se výrazně snižuje výhřevnost a spotřeba paliva. Ideální výhřevnost má dřevo 2 roky skladované a vyschlé.
 • V případě spalování vlhkého dřeva kotel tzv. dehtuje a saze se usazují na povrchu komína. V případě velkého nánosu hrozí "vzplanutí" sazí a případný požár objektu. Proto je nutné pravidelná roční revize (cca 500 Kč/průduch).
 • U kotlů s ručním přikládáním je vhodné instalovat také akumulační nádrž na topnou vodu. Obvykle se instaluje mezi 20-55 litry/kW výkonu.
 • V případě výpadku elektrické energie a nezajištění cirkulace vody výměníkem pomocí oběhového čerpadla hrozí „vyhoření“ výměníku kotle.
-

Mýty

 • Mýtem je, že kotle na dřevo znečištují ovzduší více jak plynové kotle. V ojedinělých případech, kdy se spaluje velmi vlhké (mokré) dřevo s velkým množství pryskyřice, může z komína jít nepříjemný zápach.

Související úsporné opatření

Kotel na slámu
Kotel na štěpku
Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda

Tepelné čerpadlo typu voda - voda

Tepelné čerpadlo typu vzduch - vzduch

Tepelné čerpadlo typu země - voda

Plynové absorpční tepelné čerpadlo

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Hitparáda vytápění: Dřevo, uhlí, elektřina, nebo plyn?

Specialisté z okolí
Načíst další