Kotel na štěpku

Popis úsporného opatření

Kotel na štěpku

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Kotel na štěpku je jedním z kotlů na dřevní hmotu. Štěpka je malý kousek dřeva, který je možné dopravovat do kotle automaticky ze zásobníků či sil. Štěpka se zpravidla vyrábí z odpadu při těžbě dřeva či jako způsob zpracování dřevní hmoty z komunálního odpadu. Velikost štěpka může být různá, stejně tak jako vlhkost. Tomu také odpovídá kotel a zejména dopravní zařízení dopravující štěpky ze zásobníků do kotle. Malé štěpky, pokud jsou suché a jejich velikost je kalibrovaná, lze použít i jako palivo do kotlů na peletky s tím rozdílem, že je potřeba zvolit vhodný podavač.

Zpravidla platí, že malé kotle mohou být na kusové dřevo či peletky (obvykle do výkonu cca 50 kW), pro větší kotle se pak používá jako palivo štěpka, obvykle v rozmezí 50 kW až 500 kW a více. Spalování slámy je pak výhodné pouze u kotlů nad 1 000 kW.

Obrázek - Kotel na dřevo s dopravníkem štěpky ze zásobníku

Kotel na dřevo s dopravníkem štěpky ze zásobníku

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady 100 000 a více dle velikosti kotle Kč/ks
běžná návratnost instalace 10 – 15 let
Na čem závisí návratnost Na současné ceně tepla

Na nákupní ceně štěpky

Na ceně kotle a souvisejících stavebních prací

Spočtěte si sami

Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění" na portálu tzbinfo:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

  • Ušetříte na financích na teplo
  • Využijete obnovitelný zdroj energie
+

Příležitosti

  • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky

  • Je potřeba dostatečný prostor pro skladování paliva
  • Je potřeba mít zajištěn dlouhodobý přísun paliva za přijatelnou cenu
  • Nutno skladovat štěpku v suchém prostředí. V případě zvlhnutí štěpky se snižuje výhřevnost a tedy spotřeba paliva
-

Mýty

  • Mýtem je, že energie ze štěpky je levnější než z uhlí. Při nákupu obou surovin je stále hnědé uhlí o cca 10-15% levnější než štěpka.

Související úsporné opatření

Kotel na peletky
Kotel na slámu
Kotel na kusové dřevo

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Wiki: Štěpka

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další