Popis úsporného opatření

Kotel na peletky

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Kotel na pelety slouží pro výrobu tepelné energie, kterou je možné využít pro vytápění objektu, případně pro přípravu teplé vody. Palivem jsou pelety, které mají tvar válečku a vyrábí se lisováním biomasy, nejčastěji dřevěných pilin (odpad dřevozpracujícího průmyslu), více zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Peleta. Pelety vyžadují krytý skladový prostor, obdobně jako uhlí či kusové dřevo.

Kotle na pelety se hojně využívají jako náhrada starých neekologických kotlů na tuhá paliva. Výhodou je automatický provoz, pravidelná obsluha je však nezbytná.

Obrázek - Kotel na peletky se šnekovým dopravníkem pelet z externího zásobníku

Kotel na peletky se šnekovým dopravníkem pelet z externího zásobníku

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na pořízení a montáž kolte 7 000 – 12 000 Kč/kW
Orientační náklady pro rodinný dům 150 000
Běžná instalace pro rodinný dům 10 - 20 kW
Orientační cena pelet 4 – 7 (cena se liší dle kvality pelet a dle způsobu dodání - pytle, volně ložené apod. Kč/kg
Orientační spotřeba pelet pro rodinný dům 3 - 5 t/rok
Běžná návratnost instalace Dle typy původního paliva, v některých případech nenávratné let
Na čem závisí návratnost Účinnost původního zdroje tepla, palivo původního zdroje tepla, regulace původního zdroje tepla
Vlastní spotřeba Kotel na pelety obvykle spotřebovává elektrickou energie na pohon šnekového dopravníku, pohon ventilátoru a na automatickou regulaci systému
Provozní náklady ostatní Pravidelný servis a revize – kotel, spalinová cesta (komín), tlakové nádoby: 1 500 – 10 000 Kč/rok
Běžná účinnost kotlů na pelety 80 - 90 %
Výhřevnost paliva (pelet) 15 - 20 MJ/kg
Popelnatost paliva (pelet) 0,3 - 5 %
Obsah vody v palivu (pelet) do 10 %

Spočtěte si sami

Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění" na portálu tzbinfo:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Obnovitelný zdroj energie
 • Vhodná náhrada starých kotlů na tuhá paliva
 • Automatický provoz
 • Popel lze využít jako hnojivo
 • Široká výkonová škála kotlů. Při náhradě starých kotlů většinou není nutná úprava otopných ploch 
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace pro jednotlivé kategorie budov)
-

Slabé stránky (mýty)

 • Nutnost pravidelné obsluhy a čištění
 • Skladování pelet
 • Lokální emise jsou srovnatelné s vytápěním uhlím
 • Ve městech může nastat problém s dopravou pelet pomocí nákladního automobilu
-

Hrozby

 • Horší kvalita pelet znamená vyšší popelnatost, nutnost častější obsluhy
 • V některých lokalitách horší dostupnost pelet
 • Změnu systému vytápění je nutné nahlásit stavebnímu úřadu, v některých případech nutné stavební povolení, včetně vyjádření dotčených orgánů

Související úsporné opatření

Kotel na štěpku
Kogenerační jednotka
Kotel na slámu

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

https://cs.wikipedia.org/wiki/Peleta

http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/9767-zakladni-pojmy-a-definice-k-tematu-teplovodni-kotle-na-pevna-paliva

Externí články, publikace

http://www.ceska-peleta.cz/klastr-ceska-peleta/co-je-klastr/

http://oze.tzb-info.cz/peletky

http://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/43-prehled-cen-pelet

http://oze.tzb-info.cz/peletky/10627-pelety-a-automaticke-kotle-popis-trhu-ke-konci-roku-2013

https://www.sfzp.cz/clanek/873/3263/kotlikove-dotace-2-vyzva/

http://www.novazelenausporam.cz/

Specialisté z okolí
Načíst další