Přímotopné zásobníkové ohřívače

Popis úsporného opatření

Přímotopné zásobníkové ohřívače

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Přímotopný zásobníkový ohřívač je zařízení, které připravuje teplou vodu ke spotřebě. Přímotopný ohřev je zajištěn přímo v zásobníku, tj. bez trubkového výměníku v zásobníku. Nepřímotopné zásobníky teplé vody mají nižší účinnost (pro výrobu teplé vody) než přímo ohřívané a to díky výše zmíněnému trubkovému výměníku. Do přímotopných zásobníků můžeme zařadit pouze elektrické zásobníky nebo přímo ohřívané zásobníky pomocí plynu. Přímo ohřívaný zásobník využívající plyn má proti elektrickému podstatnou výhodu a tou je, že výkon plynového hořáku může být podstatně větší než výkon elektrického topného tělesa. Lze samozřejmě nainstalovat větší výkon v elektrických patronách, ale je to nežádoucí z pohledu velikosti jističe, za který se platí nemalé měsíční částky. Proto mají většinou přímo ohřívané elektrické zásobníky výkony elektrický patron okolo 12 kW. Přímo ohřívané zásobníky se používají především jako decentrální zdroje na ohřev teplé vody. 

Více viz https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/7885-metody-navrhu-zasobniku-teple-vody

Obrázek - Princip přímoohřívaného zásobníku teplé vody (zdroj: Vavřička, ČVUT)

Princip přímoohřívaného zásobníku teplé vody (zdroj: Vavřička, ČVUT)

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady zásobníkový elektrický ohřívač 160 litrů – 11 000

plynový zásobníkový ohřívač 150 litrů – 20 000 až 35 000

Kč/ks
Cena energie V případě, že se jedná o elektrický ohřívač, je cena energie v nízkém tarifu cca 2,3 Kč/kWh.

V případě, že se jedná o plynový zásobník, je cena energie ze zemního plynu cca 1,3 Kč/kWh.

Kč/kWh
Na čem závisí návratnost Na ceně energií, na délce rozvodů, na použité technologii a oproti čemu probíhá srovnání
Vlastní spotřeba Součástí mohou být komponenty spotřebovávající elektrickou energii (cirkulační čerpadlo, v případě plynového ohřívače i spalinový ventilátor a hořák)
Roční potřeba energie na přípravu teplé vody cca 800-1000 kWh/rok na jednu osobu kWh/rok
Provozní náklady ostatní Nutné revize plynu, kouřovodu

Spočtěte si sami

Pro tento typ přípravy teplé vody lze jednoduše spočítat investice, potažmo provozní náklady. Provozní náklady se mění pouze dle spotřeby elektrické energie nebo plynu.

Pro přesnou kalkulaci je ale nutné obrátit se na projekční firmu (zpracovatel realizační dokumentace) nebo realizační firmu. Lze se samozřejmě řídit i orientačními náklady, které jsou uvedeny v tabulce výše, nicméně toto jsou náklady pouze na ohřívače, nejsou v nich tedy zahrnuty rozvody po objektu apod.

Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění a ohřev teplé vody" na portálu tzbinfo:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Pro vyčíslení doby ohřevu teplé vody při zvoleném příkonu a použitého paliva je vhodné použít například kalkulačku "Výpočet doby ohřevu teplé vody" na portálu tzbinfo:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-vypocet-doby-ohrevu-teple-vody

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Minimální délky rozvodů teplé vody
 • Minimální tepelné ztráty v rozvodech teplé vody
 • Většinou bez cirkulačního potrubí a cirkulačního čerpadla
 • Účinnější systém ohřevu teplé vody než nepřímotopný zásobník
 • V případě elektrického ohřívače možno využít dvoutarifní sazbu elektrické energie a využít 8h nízký tarif
+

Příležitosti

 • Zvýšit povědomí občanů i projektantů o existenci přímo ohřívaných zásobníků na plyn (znají pouze elektrické)
-

Slabé stránky

 • Další spotřebič na plyn
 • Spalinová cesta, revize, přívod plynu => plynovodní přípojka
 • Cena elektrické energie a jističe => vhodná volba elektrické patrony (výkonu)
 • Ohřev pomocí elektřiny bývá pouze na „noční“ proud => pokud se vyčerpá teplá voda, nemusí být ihned k dispozici další
 • Časté opomenutí pojistných ventilů před ohřívači
-

Mýty

 • Historicky zabudovaná nedůvěra starších lidí v plyn
 • Investice do přímo ohřívaného zásobníku není tak velká oproti klasickému nepřímotopnému zásobníku

Související úsporné opatření

Umístění zásobníku z nevytápěných do vytápěných prostor
Snížení velikosti předimenzovaného zásobníku
Dohřev TV u provozů s velkou spotřebou
Změna distribuční sazby

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

https://www.estav.cz/cz/5881.priprava-teple-vody-jake-jsou-moznosti-ohrevu-vody
Ohřev vody, aneb příprava teplé vody

Externí články, publikace

https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/1485-priprava-teple-uzitkove-vody-zasady-navrhu

https://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/1504-prutokovy-ohrev-tuv-zasady-navrhu

Specialisté z okolí
Načíst další