Tepelná izolace zásobníku TV

Popis úsporného opatření

Tepelná izolace zásobníku TV

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Zvýšení-doplnění tloušťky tepelné izolace na zásobník. Toto opatření je obdobné, jako zateplování budovy ppouze s tím rozdílem, že tepelná izolace zde bývá velmi účinná. To je dáno tím, že pro úniky tepla je rozhodující nejen součinitel tepelné vodivosti konstrukce oddělující chladný a teplý prostor, ale i rozdíl teplot. Práv u zásobníku je celoroční rozdíl teplot přes 30 °C, a proto zde má tepelná izolace významný vliv. V podstatě je jedno, jaká se použije tepelná izolace, zda půjde o vypěnění polyuretanem, obložení minerální vatou či obsypání bojleru tepelnou izolací. Tloušťka tepelné izolace by měla být co největší.

Obrázek - Tepelně izolované zásobníky teplé vody v bytovém domě

Tepelně izolované zásobníky teplé vody v bytovém domě

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady FVE panelů 1 000 – 5 000 Kč/ks
běžná návratnost instalace 1 – 15 let
Na čem závisí návratnost Na ceně tepla, ceně tepelné izolace, stávajícího stavu tepelné izolace a na rozdílu teploty v bojleru a v místnosti, kde je bojler osazen.

Spočtěte si sami

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

•  Ušetříte na dodané energii

+

Příležitosti

-

Slabé stránky (mýty)

•  Zvětší se objem zásobníku na teplou vodu

-

Hrozby

Související úsporné opatření

Trvalý monitoring systému přípravy TV 
Umístění zásobníku z nevytápěných do vytápěných prostor
Tepelná izolace potrubí

Decentralizace přípravy teplé vody

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Specialisté z okolí
Načíst další