Elektrické topné rohože

Popis úsporného opatření

Elektrické topné rohože

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Jedná se o druh sálavého podlahového vytápění, kdy je zdrojem elektřina.

Rozvod a instalace elektrického podlahového vytápění je snadnější než zabudování teplovodních rozvodů. Topné kabely jsou buď samostatné, nebo tvoří rohože či fólie. Rohože mohou být umístěné různě hluboko pod podlahovou krytinou (přímotopný nebo akumulační systém).

**Topná rohož nebo kabel** pro určená pro temperaci místností je při instalaci položena bezprostředně pod podlahovou krytinou. Nepokrývá většinou plnou tepelnou ztrátu místnosti, v přechodném období může však hlavní zdroj nahradit. Výhodou je rychlá reakce tohoto systému na váš požadavek.

Obrázek - Elektrické topné rohoře pro podlahové vytápění

Elektrické topné rohoře pro podlahové vytápění

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné investice 6-10 Kč/W podle rozměru rohože. Cenu lze i vztáhnout na m2. Cena je pak cca 900-1400 Kč/m2 samotná rohož.
Měrný doporučený výkon rohože Max 160 W/m2

Obvykle pro vytápění cca 110-130 W/m2

Pro temperaci cca 30-80 W/m2

Cena montáže Spojeno s pokládkou podlahové krytiny
Cena energie ze zdroje Podle tarifu, při běžném tarifu pro přímotopy D57d je cena nízkého tarifu cca 2,3-2,5 Kč/kWh
Limitující podmínka instalace Velikost jističe v objektu.
Na co si dát pozor Levné rohože či kanely bez krytí mohou kolem svého obvodu (plochy) emitovat elektormagnatické záření nepříznivé pro lidské zdraví.
Vlastní spotřeba Pouze případná regulace (podsvětlení displeje)

Spočtěte si sami

Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění" na portálu tzbinfo:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Investičně levný zdroj energie
 • Není nutné budovat komín
 • Není nutné budovat přípojku plynu
 • Není nutné instalovat potrubí otopného systému po objektu
 • Není nutné instalovat akumulační nádrž
 • Dlouhá  životnost dílů či případný levný servis náhradních dilů
 • Možno získat výhodnou sazbu elektrické energie D57d pro domácnosti.
 • Není potřeba tak silného souvrství jako u teplovodního podlahového vytápění. Folie lze nalepit např. přímo pod dlažbu.
 • Snadná možnost spínání na dálku např. pomocí SMS.
+

Příležitosti

 • V případě, že v objektu vytápíte elektrickou energii (podlahové elektrické rohože, přímotopy, sálavými panely, elektrokotel) je možné jej nahradit s dotačním příspěvkem za tepelné čerpadlo a ušetřit tak náklady na vytápění na polovinu až třetinu
-

Slabé stránky, hrozby

 • Vysoké roční provozní náklady na vytápění. Vytápění elektřinou je nejdražším možným způsobem vytápění mezi ostatními palivy.
 • Jedná se v podstatě o neobnovitelný zdroj energie, jelikož v ČR je stále z největšího procenta (přes 60%) vyráběna elektřina z uhlí.
 • Díky současné legislativě není v podstatě možné do novostaveb instalovat samotný elektrický způsob vytápění. Nevyšel by jeden z ukazatelů v průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a objekt nezíská stavební povolení. Je nutná vždy kombinace s obnovitelným zdrojem energie (kotel či krb na dřevo, fotovoltaická elektrárna aj.) a investice se tím prodražuje.
 • Díky výkonu zdroje je nutné instalovat větší jističe a měsíční stálé platby za jistič budou vyšší než v případě domácnosti se zdrojem např. na zemní plyn a běžnými elektrospotřebiči.
 • V případě poruchy kabelů nutná výměna celé nefunkční rohože a s tím spojená deinstalace podlahové krytiny.
 • Menší akumulační schopnost podlahy oproti teplovodnímu systému.
-

Mýty

 • Mýtem je, že je vytápění elektřinou levnější než plynem. Energie zemního plynu z kondenzačního kotle stojí cca 1,2-1,3 Kš/kWh. Z elektrického vytápění podlahou je cena energie cca 2,5 Kč/kWh. Tedy téměř 2x vyšší. I když při vytápění sálavými panely teoreticky stačí vytápět o 2°C méně a pocitově je nám stále teplo, nevykompenzuje tento rozdíl 2x dražší energi. 
 • Mýtem také je, že je úspora "elektrickou podlahou" 20% a více. Za prvé je třeba znát původní zdroj vytápění a s čím je úspora porovnávána. Za druhé záleží na otopné ploše.

Související úsporné opatření

Elektrokotel teplovodní
Elektrické sálavé panely
Změna distribuční sazby
Změna velikosti jističe

Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda

Tepelné čerpadlo typu země - voda

Elektrické přímotopy

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

Elektrické podlahové vytápění patří do energeticky úsporných staveb

Specialisté z okolí
Načíst další