Podlahové vytápění / chlazení

Popis úsporného opatření

Podlahové vytápění / chlazení

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Podlahové vytápění slouží pro vytápění v objektech. Podlahové vytápění spadá do kategorie velkoplošného sálavého vytápění, kde dochází k přenosu tepla z otopné plochy z většího množství sáláním (zářením, radiací). U podlahového vytápění dosahuje sálavá složka až 55% celkového tepelného toku. U převážně sálavého vytápění je vyšší střední radiační teplota než teplota vzduchu. Podlahové vytápění lze zařadit i do kategorie nízkoteplotních otopných soustav (teplovodní systémy), které jsou vhodné pro využívání tepla z nízkopotenciálních zdrojů (tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle). Podlahové vytápění může být jak elektrické tak teplovodní.  Teplovodní systém může být proveden suchým nebo mokrým způsobem (záleží na tom, zda se trubky zalijí do betonu nebo ne). Suchý způsob je vhodný použít při rekonstrukcích (nižší výška konstrukce) nebo kde stačí pouze prostor temperovat, pracuje s teplotou vody až 70°C. Mokrý způsob je nejběžnější a pracuje s teplotou vody až 55°C. Pokládka potrubí otopného hadu může být meandrově nebo ve tvaru plošné spirály. Potrubí otopného hadu bývá nejčastěji z plastů či vícevrstvých trubek a je ukládáno do systémové desky nebo „tacker“ systémem, kdy je potrubí přichyceno k desce pomocí sponek. Elektrické podlahové vytápění lze realizovat ve třech základních režimech. Jedná se o akumulační, poloakumulační a přímotopný režim. Realizace třech základních režimů lze provést elektrickými topnými (odporovými) kabely (5-70 W/m), topnými rohožemi (100-160 W/m2) a topnými fóliemi (60-200 W/m2).

Více viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Podlahov%C3%A9_topen%C3%A

Více viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_topen%C3%AD

Obrázek - Potrubí teplovodního podlahové vytápění před zalitím anhydridem.

Potrubí teplovodního podlahové vytápění před zalitím anhydridem.

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady (reálné instalace včetně montáže a případných slev) Teplovodní cca 600 až 900, elektrické cca 500 až 700

Ceníkové ceny bývají řádově 2x vyšší

Kč/m2
Měrný tepelný výkon - teplovodní 64 – 120 W/m2
Měrný tepelný výkon - elektrické 160 – 200 (akumulační), 120 – 160 (poloakumulační),  80 – 140 (přímotopný) W/m2
Objem vody v systému podlahového vytápění 20-25 litrů/kW výkonu

Spočtěte si sami

Výpočet množství potrubí pro podlahové vytápění:

http://www.anhydrit-podlahy.cz/strucne/spocitat-mnozstvi-trubky

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • vhodné použití nízkopotenciálnách zdrojů tepla jako jsou tepelná čerpadla nebo použití kondenzačního plynového kotle pro který je vhodné mít co nejnižší teplotu vratné vody do kotle.
 • samoregulační schopnost
 • regulace každé místnosti pomocí prostorového termostatu
 • bezúdržbovost
+

Příležitosti

 • chlazení pomocí teplovodního podlahového vytápění, nutnost vyřešit teplotu rosného bodu podlahového vytápění. Návrh výkonu chlazení 50 max 90 W/m2
 • využití reverzibilního chodu tepelných čerpadel
 • Je možné pasivně chladit z vrtů/plošných kolektorů bez využití kompresorů tepelného čerpadla
-

Slabé stránky, hrozby

 • určení vhodného povrchu podlahy, nejlépe dlažba
 • koberce musí být označeny speciálním znakem pro použití na vytápěnou podlahu
 • vyšší vodní objem v soustavě (cca 2x více vody než v soustavě s deskovými tělesy)
 • vyšší investiční náklady než klasická otopná soustava s deskovými tělesy
 • rozmístění nábytku, které stojí na podlaze celou svou plochou, praxe je taková, že se ale projektuje podlahové vytápění po celé ploše místnosti a to kvůli flexibilitě rozmístění nábytku
 • nutno zajistit řádnou kontrolu těsnosti potrubního rozvodu
 • pomalý náběh a pomalé vychládání (odezva) => časový posun, špatná reakční doba na potřebu vytápět/přestat vytápět.
-

Mýty

 •  mýtem je, že podlahové vytápění napříjemně pálí do nohout. Vše je otázka návrhu. Maximální teplota topné vody by neměla přesáhnout 35°C a povrch 27°C
 • mýtem je, že podlachové chlazení nefunguje a je nutné nosit v létě ponožky

Související úsporné opatření

Elektrické topné rohože
Kogenerační jednotka
Elektrické sálavé panely
Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda
Tepelné čerpadlo typu voda - voda

Tepelné čerpadlo typu země - voda

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

https://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-vytapeni/3428-podlahove-vytapeni-i

https://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-vytapeni/3442-podlahove-vytapeni-ii

https://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-vytapeni/3449-podlahove-vytapeni-iii

Specialisté z okolí
Načíst další