Zateplení ploché střechy

Popis úsporného opatření

Zateplení ploché střechy

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Zateplování plochých střech je velice efektivní a slouží nejen pro úsporu tepla, ale zpravidla řeší i problémy s difuzí vodní páry, což je často důvod poruch plochých střech.

Zateplování se téměř vždy provádí z vnější strany. U dvouplášťových střech se může zateplovat i do meziprostoru, vždy je však nutné zabývat se difuzí vodní páry.

U dvouplášťových střech lze realizovat zateplení i tak, že se odvětrání mezistřešního prostoru zruší, stávající hydroizolace se opraví tak, aby působila jako parotěsná zábrana. Zateplí se pak nahoru a provede se nová hydroizolace.

 Zateplit lze několika způsoby. Prvním je na stávající střechu položit tepelnou izolaci a na ní hydroizolaci. Přitom je nutné stávající hydroizolaci upravit tak, aby sloužila jako parotěsná zábrana. Tepelnou izolaci lze mít seříznutou do klínů tak, aby vznikl větší sklon střechy a netvořily se na krytině louže. Jako materiál se zpravidla používá pěnový polystyrén na tepelnou izolaci a PVC na hydroizolaci. Jako tepelnou izolaci lze použít i minerální vlnu, jako hydroizolaci i modifikované asfaltové pasy.

Druhým způsobem je nafoukání tepelné izolace do střešního meziprostoru. Zde se obvykle používá buničitá vlna, lze použít i minerální vlnu, případně i kuličky pěnového polystyrénu.

Třetí způsob zateplení používaný hlavně na průmyslové haly je nástřik pěnovým polyuretanem (PUR), případně položení pěnového polystyrénu a přes něj nástřik PURem. Toto řešení má velkou výhodu v nízké hmotnosti. PUR nástřik je však nutné opatřit nátěrem chránícím PUR před UV zářením.

Dle ČSN 73 0540-2 by měl být součinitel prostupu tepla minimálně U ≤ 0,24 W/(m2.K), doporučuje se však až 0,10 W/(m2.K).

Více viz http://www.tzb-info.cz/5388-zasady-pri-zateplovani-plochych-strech

Obrázek - Zateplení ploché střechy pěnovým polystyrenem (EPS) tl. 200 mm (jedna vrstva).

Zateplení ploché střechy pěnovým polystyrenem (EPS) tl. 200 mm (jedna vrstva).

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na kontaktní zateplení vč. souvisejících prací při zateplování pěnovým polystyrénem a asfaltovými modifikovanými pasy 1000 – 1500 Kč/m2
Orientační měrné náklady na kontaktní zateplení vč. souvisejících prací při zateplování minerální vatou a povlakovou krytinou 1200 – 1700 Kč/m2
Orientační měrné náklady na kontaktní zateplení vč. souvisejících prací při zateplování foukáním do střešního meziprostoru 400 – 800 Kč/m2
Orientační měrné náklady na zateplení stříkaným polyuretanem 800 – 2000 Kč/m2
Úspora komodity lokální energie na vytápění
běžná návratnost instalace 10 – 15 let
Na čem závisí návratnost Na ceně tepla, množství a druhu souvisejících prací.
Provozní náklady ostatní Údržba dle zvoleného řešení.
Dotace Lze získat dotace, výše i podmínky se liší dle typu budovy.
orientační roční úspora na 1 m2 100 – 140 kWh/m2

Spočtěte si sami

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

Pro ověření, zda navržené zateplení vyhoví podmínkám dotace Nová zelená úsporám můžete využít oficiální kalkulačky 

http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/

Pro výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

lze využít tuto kalkulačku na tzbinfo

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Ušetříte na teple na vytápění
 • Sníží se riziko plísní v interiéru
 • Při zateplování seshora je zároveň provedena nová hydroizolace
 • Výrazně se sníží teplota v letních horkách v podstřešních místnostech
 • Lze spojit s přespádováním střechy tak, aby na ní nezůstávali kaluže vody poškozující hydroizolaci
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky

 • Před zateplením je nutné důkladně navrhnout konstrukci tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry v konstrukci střechy
 • Dojde ke zvýšení zatížení střechy sněhem v zimním období, neboť sníh nebude odtávat
 • Realizaci je nutné bedlivě kontrolovat tak, aby střecha byla kvalitně provedená. Zejména se jedná o řádné kotvení střechy tak, aby ji nevzal vítr
-

Mýty

 • Mýtem je, že střechou uniká nejvíce tepla v domě. Toto může být pravdou u bungalovů a rozlehlých budov, kde má střecha největší plochu z objektu.
 • Ostatní mýty jsou popsány zde

Související úsporné opatření

Zateplení paty obvodového pláště - soklů
Zateplení stěn a stropu k nevytápěným prostorům

Zateplení podlahy na zemině

Zateplování obvodového pláště

Zateplování šikmých střech

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

https://www.zbozi.cz/vyrobek/hydroizolace-plochych-strech-marek-novotny/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_content=products-opesBB&utm_term=hydroizolace-plochych-strech-marek-novotny

https://www.zbozi.cz/vyrobek/ploche-strechy/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_content=products-opesBB&utm_term=ploche-strechy

Specialisté z okolí
Načíst další