Zateplování šikmých střech

Popis úsporného opatření

Zateplování šikmých střech

Poslední aktualizace: 11. 8. 2023

Zateplování šikmých střech je velice efektivní. Provádí se tam, kde je z dřívější doby již podkroví vybudováno nebo tam, kde se ze stávající půdy zřizuje podkroví. Zateplování lze provádět jak z interiéru, tak i z exteriéru, přičemž zateplování z interiéru ponechává vnější vzhled domu stejný, v podkroví dochází ke snížení výšky. Zateplení z exteriéru naopak ponechává interiér v původním stavu a vše se odehrává nad střešní rovinou. Při zateplování z interiéru se na stávající krokve dají rozšiřující profily (např. se na ně nabijí z boku prkna). Pak se dá mezi krokve tepelná izolace. Zespodu se dá parobrzda, kterou je nutné řádně slepit a pod ní interiérový obklad, ať již prkna či sádrokarton. Alternativou pak je tepelnou izolaci do dutiny zafoukat. Zateplení seshora se naopak provádí tak, že se na krokve dá bednění, na něj parozábrana, následně nosníky držící latě, mezi ně tepelná izolace, nahoru pak doplňková hydroizolační vrstva. Následují kontralatě a latě a krytina.

Dle ČSN 73 0540-2 by měl být součinitel prostupu tepla minimálně U ≤ 0,24 W/(m2.K), doporučuje se však až 0,10 W/(m2.K).

Více viz https://www.nazeleno.cz/stavba/strecha/podkrovi-jak-vyresit-zatepleni-1.aspx

Obrázek - Nadkrokevní tepelná izolace pomocí PUR panelů

Nadkrokevní tepelná izolace pomocí PUR panelů

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady na kontaktní zateplení vč. souvisejících prací při zateplování z interiéru 1000 – 1500 Kč/m2
Orientační měrné náklady na kontaktní zateplení vč. souvisejících prací při zateplování z exteriéru 1500 – 2000 Kč/m2
Úspora komodity lokální energie na vytápění
běžná návratnost instalace 10 – 20 let
Na čem závisí návratnost Na ceně tepla, množství a druhu souvisejících prací, zejména krytiny.
Provozní náklady ostatní Údržba dle zvoleného řešení.
Dotace Lze získat dotace, výše i podmínky se liší dle typu budovy.
orientační roční úspora na 1 m2 100 – 180 kWh/m2

Spočtěte si sami

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam

Pro ověření, zda navržené zateplení vyhoví podmínkám dotace Nová zelená úsporám můžete využít oficiální kalkulačky 

http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/

Pro výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

lze využít tuto kalkulačku na tzbinfo

https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • Ušetříte na teple na vytápění
 • Sníží se riziko plísní
 • Při zateplování seshora je zároveň provedena nová hydroizolace
 • Výrazně se sníží teplota v letních horkách v podstřešních místnostech
 • Lze spojit s novou krytinou
 • Při zateplení půdy se získá vnitřní prostor v domě
 • Při zateplení z exteriéru se stávající nosná konstrukce dostane do teplého prostředí, což sníží riziko napadení dřevokazným hmyzem
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky

 • Sníží se vnitřní prostor při zateplení z interiéru
 • Zvýší se stavba při zateplení z exteriéru (nutno zvýšit i komíny)
 • Dojde ke zvýšení zatížení střechy sněhem v zimním období, neboť sníh nebude odtávat
 • Nutno kvalitně provést parobrzdu tak, aby nemohl pronikat vlhký vzduch do konstrukce střechy
-

Mýty

 • Mýtem je, že postačí tepelná izolace na výšku krokve, která bý zpravidla 14-18 cm. Pravdou je, že minimální tloušťka by měla být větší jak 18cm podle součinitele tepelné vodivosti. Pro splnění podmínek dotace Nová zelená úsporám pro kategorii A0 je potřeba přes 35 cm minerální vlny či přes 20cm PIR planelů.

Související úsporné opatření

Zateplení paty obvodového pláště - soklů
Zateplení stěn a stropu k nevytápěným prostorům

Zateplení podlahy na zemině

Zateplení podlahy půdy

Zateplení ploché střechy

Zateplování obvodového pláště

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Externí články, publikace

https://www.izolace-info.cz/technicke-informace/zateplovani-sikme-strechy/#.Wg94RXaDNrQ

https://www.nazeleno.cz/stavba/izolace/jak-na-zatepleni-strechy-material-postup-uspory.aspx

Specialisté z okolí
Načíst další