Kondenzační plynový kotel

Popis úsporného opatření

Kondenzační plynový kotel

Poslední aktualizace: 5/15/2024

Kondenzační kotle na zemní plyn slouží pro vytápění a ohřev teplé vody. Kondenzační kotel je konstruován tak, aby mohl maximálně využít palivo (zemní plyn). Spaliny odcházející z kotle, které vzniknou při spalování zemního plynu, se ochlazují až pod teplotu rosného bodu (která je okolo 57 °C, záleží na druhu použitého zemního plynu). Poté nastává kondenzace vodní páry obsažené v těchto spalinách a získává se kondenzační teplo. 

Jak je zmíněno výše je tedy důležitá teplota topné vody, která by se měla pohybovat okolo 57°C, proto se vždy při instalaci kondenzačních kotlů volí nižší teplotní spády otopné soustavy, tak aby bylo využito i kondenzační teplo. S využitím kondenzačního tepla, ale vzrůstají nároky na kouřovody, tak aby odolávali kondenzaci vodní páry a proto se na spalinové cesty používají plasty, nerezové materiály apod. Kondenzační kotle mohou být v provedení plynového spotřebiče typu B i C. Nejčastěji se setkáváme s provedením plynového spotřebiče typu C, které má oproti provedení B výhodu v tom, že dochází k nasávaní spalovacího vzduchu přímo z venkovního prostředí nikoliv z vnitřního prostředí. Řešení přívodu vzduchu a odvodu spalin může být řešeno i koaxiálním potrubím. Kondenzační kotle mohou být v provedení závěsného (na zeď) i stacionárního kotle (na zem), lze instalovat i stacionárním kotle s externím hořákem. Závěsné kotle bývají obvykle do 100 kW. Závěsné kotle lze spojit i do kaskády (více propojených kotlů). Propojení kotlů může být i na straně spalinové cesty.

 Pro kondenzační kotle je nutné vyřešit i odvod kondenzátu. Odvod kondenzátu bývá do kanalizace a to buďto na přímo, kdy se smíchá s ostatními splaškovými vody, typické řešení pro rodinné domy. Pokud se jedná o větší instalace, je nutná neutralizace kondenzátu (nádoba s granulátem) s následným vypouštěním do kanalizace. Veškeré podmínky na řešení kondenzátu si řeší každý výrobce kotle. Nesmí se ale opomenout i to, že vypouštění kondenzátu do stokové sítě musí být v souladu s podmínkami uvedených v kanalizačním řádu.

Obrázek - Kaskáda plynových kondenzačních kotlů

Kaskáda plynových kondenzačních kotlů

Měrné ceny, úspory, návratnosti

Orientační měrné náklady 6 000 –  12 000 Kč/kW
Úspora komodity lokální Elektřina, CZT (SZTE), plyn
běžná návratnost instalace Nelze jednoduše říci, oproti starému plynovému kotli může být v řadu 15-ti let, oproti novějším kotlům může být i 40 let. let
Na čem závisí návratnost Na ceně plynu, na stávající technologii za kterou nastoupí kondenzační kotel, na teplovodní soustavě a jejím teplotním spádu
Vlastní spotřeba Součástí jsou komponenty spotřebovávající elektrickou energii (oběhové čerpadlo, spalinový ventilátor, hořák)
Provozní náklady Cena za m3 plynu je cca 9 Kč/m3 = cca 0,8-0,9 Kč/kWh (Praha 02. 05. 2018), Nutno vždy ale zažádat o konkrétní nabídku.

Průměrná cena energie z kondenzačního kotle při nízkoteplotním režimu cca 1,2-1,3 Kč/kWh. 

Provozní náklady ostatní Nutné revize plynu, kouřovodu
Běžná účinnost až 98 (dle výrobce) %

Spočtěte si sami

Pro tento typ vytápění lze jednoduše spočítat investice, potažmo provozní náklady. Provozní náklady se mění pouze dle spotřeby plynu. Do investičních nákladů vstupuje vybudování nové kotelny, rozvodu plynu, plynovodní přípojky a odkouření.

Pro přesnou kalkulaci je ale nutné obrátit se na realizační či projekční firmu (zpracovatel realizační dokumentace). Lze se samozřejmě řídit i orientačními náklady, které jsou uvedeny v tabulce výše, nicméně toto jsou náklady pouze na kotel/kotelnu, nejsou v nich tedy zahrnuty rozvody po objektu apod.

Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění" na portálu tzbinfo:

https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info

Výhody, nevýhody, mýty

+

Silné stránky

 • moderní technologie na špičkové úrovni
 • modulační hořák od cca 15% do 100% výkonu
 • využití kondenzačního režimu
 • nižší spotřeba plynu než u klasických nebo nízkoteplotních plynových kotlů
 • téměř bezobslužný a tichý provoz
+

Příležitosti

 • Dotační příspěvek od státu do roku 2021 (viz dotace u jednotlivé kategorie)
-

Slabé stránky (mýty)

 • Plynovodní přípojka – zjištění kapacity
 • Úprava topné vody při použití některých výrobců, kvůli ochraně hliníkového výměníku v kotli
 • Neutralizace kondenzátu v případě větších kotelen
 • Úprava teplotního spádu otopné soustavy při instalaci kondenzačních kotlů do rekonstruovaných objektů. Pokud by nebyl upraven teplotní spád dojde k využití kondenzačního režimu kotle zřídka
 • Nové vyvložkování komínu kvůli kondenzačnímu režimu
 • Nedůvěra obyvatelstva v plyn
 • Účinnost a normovaný stupeň využití (dvě různé hodnoty, často srovnávány)
-

Hrozby

 • Růst ceny plynu
 • Nedostatečná kapacita plynovodní sítě, především v důsledku odpojování velkých obejdů od CZT s následnou instalací nových plynových kotelen

Související úsporné opatření

Kotel na slámu
Kotel na štěpku
Kotel na kusové dřevo

Kotel na peletky

Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda

Tepelné čerpadlo typu voda - voda

Tepelné čerpadlo typu vzduch - vzduch

Tepelné čerpadlo typu země - voda

Elektrické topné rohože

Elektrokotel teplovodní

Dotační potenciál

Termíny a definice

Reference

Seriál článků Tzbinfo:  Kondenzační kotel pro každého

Záměny klasických atmosférických kotlů za kondenzační plynové kotle

Externí články, publikace

Kondenzační kotle

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů

Odvádění kondenzátu od kondenzačních kotlů z pohledu zdravotní techniky

Čas porovnat ceny plynu. Platíte moc?

Specialisté z okolí
Načíst další